Joannes Judocuszn Petrus Nouwens

Vandaag 25 oktober in 1637 is in Loon op Zand gedoopt Joannes Judocuszn Petrus Nouwens. Jan is de zoon van Judocus Petrus Nouwens alias Piggen (1599 – <1662) en Maijken Daniel Willemssen van Gorcum (? – ~1644)

Jan trouwt op 31 december 1667 in Loon op Zand met Cornelia Cornelius Christianusdr Borsten. Cornelia is de dochter van Cornelius Christianuszn Corst Borsten en Maijken Adriaens Anthonis Segers (Zegers), ze is gedoopt op 1 april 1645 in Loon op Zand en overleden (hoogstens 53 jaar oud) voor februari 1698.
Getuige bij het huwelijk is Guilielmus (Willem) de Robemont, Schoolmeester (1626 – 1648) te Loon op Zand.
Cornelia wordt ook wel Neeltje genoemd.

Ze trouwen in de rooms-katholieke kerk, geregistreerd onder Inv.nr. 03 – Loon op Zand – doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671, archiefnummer 491, inventarisnummer 3, blad 116.

huwelijk-johannes-judoci-petri-nauwen-31-12-1667-boek

Rechts onderaan:

Huwelijk Johannes Judoci Petri Nauwen en Cornelia Cornelii Christiani Borsten, Loon op Zand 31-12-1667
Huwelijk Johannes Judoci Petri Nauwen en Cornelia Cornelii Christiani Borsten, Loon op Zand 31-12-1667

Jan en Neeltje wonen in de Molenstraat in Loon op Zand, tussen Udenhout en Loon op Zand. Dit is een gebied wat vandaag de dag nog steeds voornamelijk landbouwgrond is. Het is waarschijnlijk dat onze Jan ook landbouwer was.

Molenstraat, Loon op Zand. Google Streetview, september 2010.
Molenstraat, Loon op Zand. Google Streetview, september 2010.

Kinderen van Joannes Judocuszn Petrus (Jan Joosten) Nouwens en Cornelia Cornelius Christianusdr Borsten

i. Cornelius Janse Nouwens is gedoopt op 27 mei 1670 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum. Cornelius huwde Joanna Jansen (Jooste) de Swart (de Swardt), dochter van Johannes Joost Peter De Swart en Joanna (Jenneke) Wijtmans, op 15 april 1708 in Loon op Zand.

De kinderen van Cornelis en Joanna (Jenneke volgens de gemaallijst):

i. Joannes Cornelius Nouwens is gedoopt Omstreeks 1702 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
ii. Lambertus Cornelis Nouwen is gedoopt op 11 aug. 1712 in Loon op Zand en overleden op 28 dec. 1776 in Loon op Zand.
iii. Daniel Nouwens is gedoopt op 8 nov. 1714 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
iv. Daniel Nouwens is gedoopt op 1 jan. 1716 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
v. Barbara (Berber) Nouwens is gedoopt op 13 dec. 1717 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
vi. Joanna Nouwens is gedoopt op 10 jun. 1720 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
vii. Cornelia Nouwens is gedoopt op 2 sep. 1722 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
viii. Cornelius Nouwens is gedoopt op 4 jul. 1725 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

Het gezin woont aan de Vaart in Loon op Zand, getuige de gemaallijst van 1719.:
2-4 Cornelis Nouwens, zijn vrouw Jenneke, kinderen Jan, Lambert, Daniel en Berber

ii. Adriaen Jan Nouwens is gedoopt op 11 september 1672 in Loon op Zand en overleden op 24 september 1748 in Waspik. Adriaen trouwt met Maria Sprangers en is de volgende in de stamreeks, zie Adriaen Jan Nouwens
iii. Lambertus Jansen (Lambertus Joanneszn) Nouwens (Nauwen) is gedoopt op 7 november 1674 in Loon op Zand en overleden op 10 juni 1747 in Loon op Zand.

Lambertus is borgemeester Straatskwartier (1714 Loon op Zand) en woont in 1714 en 1736 op Kerckstraet 53

Hij huwde als eerste Adriana Adrianus Brabers  op 13 jan. 1698 in Loon op Zand, dochter van Adrianus Petri Brabers en Johanna Guilielmi Adriani Brabers, is gedoopt omstreeks 1674 in Loon op Zand en overleden voor 27 jan. 1704.

Hij huwde vervolgens Adriana Janse Kennekens op 27 jan. 1704 in Loon op Zand, dochter van Jan Janse Kennekens en Adriaentie van der Aa, is gedoopt omstreeks 1680 in Loon op Zand en overleden voor 15 aug. 1713.

Hij huwde dan nog een keer Adriaentie Cauwenbergh op 15 aug. 1713 in Loon op Zand.

Kinderen van Lambertus en Adriana Brabers:

i. Joannes Lambertuszn Nauwen is gedoopt op 30 okt. 1698 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
ii. Joanna Nouwens is gedoopt op 11 aug. 1700 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Lambertus en Adriana Kennekens:

iii. Antonius Lambertus Nouwens is gedoopt op 19 mei 1705 in Loon op Zand en overleden voor 6 sep. 1738.
iv. Maria Lambertus Nauwens is gedoopt op 25 okt. 1708 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
v. Adrianus Lambertus Nauwens is gedoopt op 3 okt. 1710 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

Ook hier op de gemaallijst van 1719:
3-2 Lambert Jansse Nouwen, zijn vrouw Adriaentie, een meid, kinderen Antonij en Marij

iv. Annamaria Nouwens overleden op een onbekende datum.

Zij huwde Peeter Janze van Donge op 13 nov. 1729 in Loon op Zand.

huwelijk-peter-jansz-van-dongen-en-annamarie-nouwens-13-nov-1729

Over de jongste zoon Lambert twee korte vermeldingen die de woelige context schetsen van zijn tijd:

Gerechtelijk archief Loon op Zand

Folio 19

Lambert Jansse Nouwen en Pieter van Reijsweijck verklaren dat zij op 15 augustus 1702 samen met Aert Cornelisse den Ouden (nu overleden) en Reijnier Dirxe Nouwens (nu absent of in het leger) vertrokken zijn, ieder met een kar met twee paarden, naar Den Bosch om vandaar met brood naar het leger te gaan. Op de terugweg hebben zij zieke en gewonde soldaten naar Den Bosch gebracht. 25-6-1712

Folio 229
Lambert Nouwen en Adriaen van den Hoven, schepenen, verklaren op verzoek van drossaard Ottho Juijn dat op 2 april j.l. een onderofficier of sergeant met tien soldaten, uitgerust met snaphanen, bajonetten, witte rokken en blauwe opslagen. Zij kwamen van Nijmegen en eisten een kar en paard om naar het garnizoen in Bergen op Zoom (regiment Van Welderen) te trekken. Ze bedreigen beide heren en uiteindelijk is een kar bij Jacobus Haensbergen gehaald, waarmee ze naar Dongen zijn vertrokken.
4-4-1718

infanterist met een snaphaan van het genoemde regiment Van Welderen.

Jan en Cornelia overlijden ergens voor 24 februari 1698.

Bronnen

ook met dank aan de website Van der Vaart en omstreken

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 30 mrt 1663

Folio 88, Jan en Adriaen, zonen van Joost Peeter Nauwen en Maijken Daniel Willemssen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behove van hun stiefmoeder Jenneken Geeridt Henrick Geeridts en haar twee onmondige kinderen. 30-3-1663

Folio 88v, Jan en Adriaen, zonen van Joost Peeter Nauwen, bekennen alle penningen ontvangen te hebben, welke hun vader vorig jaar bij de schepenen van Oisterwijk beloofd had. 30-3-1663.

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 1 jun 1669

Folio 26, Peter Peter Nouwen bekent schuldig te zijn aan Jan en Adriaen, zonen van Joost Peter Nouwen, een bedrag van 600 gulden terzake van de koop van een perceel grond, ongeveer 16 jaar geleden. 1-6-1669.

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 28 jan 1670

Folio 38, Peter Peters Nouwen transporteert goederen aan Jan Joosten Nouwen. 28-1-1670.

Folio 37v, 1) Jan Joost Nouwen, gehuwd met Cornelia, 2) Gerit Jans Snoermans, gehuwd met Adriana, dochters van Cornelis Corsten en Maria Adriaen, transporteren goederen aan Aelbert Cornelis Timmerman.

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 2 mrt 1672

Folio 113, Cornelis Corst Jan Borsten, eerst gehuwd met Maeijken Ariens Anthonis Segers en nu met Geertruijt Willem Everts, sluit een overeenkomst met 1. Gerit Janssen Snoerman, gehuwd met Adriaentjen, en 2. Jan Joost Peter Nouwen, gehuwd met Cornelia, dochters van genoemde Cornelis en Maeijken. 2-3-1672.

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 27 jan 1683,

Folio 199v, Geerit Janssen Snoeren bekent schuldig te zijn aan Geeriken, weduwe van Cornelis Corsten Borsten, een bedrag van 150 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-2-1698 ingelost is bij de erfgenamen van Geeriken. 27-1-1683

Folio 199v, Jan Joosten Nauwen bekent schuldig te zijn aan Geeriken, weduwe van Cornelis Corstaens Borste, een bedrag van 134 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-2-1698 ingelost is bij de erfgenamen van Geeriken. 27-1-1683.

Rechterlijk Archief Loon op Zand op 24 feb 1698

Folio 040, Jan Cornelis Borsten, Corst Cornelis Borsten, Hendrick Cornelis Borsten, Gerit Janssen Snoermans, geh.m. Adriaentie Cornelis Borsten, en Neeltie Cornelis Borsten, wed.v. Jan Joosten Nauwen, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders Cornelis Corst Borsten en Geertruij Willem Evers. 24-2-1698.

Rechterlijk Archief Loon op Zand, vanaf 1713, over lambert Jansse Nouwen

Folio 57v, Lambert Jansse Nouwen, wed.v. Adriaentie Jansse Kennekens, sluit een huwelijksovereenkomst met Adriaentie Cauwenbergh, jongedochter. 15-8-1713

Folio 58v, Inventaris van goederen van Lambert Jansse Nouwen, wed.v. Adriaentie Jansse Kennekens, met een staat van goederen van zijn nieuwe bruid Adriaentie Cauwenbergh.
15-8-1713

Folio 59v, Lambert Jansse Nouwen transporteert goederen aan Peter Adriaensse Brabants. De koopsom bedraagt 36 gulden. 21-8-1713

Folio 84v, Jan Hendrixe Vrolijck verklaart schuldig te zijn aan Lambert Jansse Nouwen een bedrag van 50 gulden.
In de marge staat aangetekend dat deze schuld op 21 maart 1718 ingelost is. 11-4-1714

Folio 225v, Aert van Rijswijck transporteert goederen aan Lambert Jansse Nouwen. De koopsom bedraagt 350 gulden. 14-3-1718