Jan Jan Nauwen

Ergens rondom het jaar 1500 is in Oisterwijk geboren Jan Jan Nauwen. Jan is de zoon van Jan Nauwen en onbekende moeder.

Regestenlijst van inv.nr. 222, Algemeen Protocol, 11 januari 1518 – 8 januari 1519.
847.Sch.Otw.222,16r-1
2 april 1518  [opten heyligen vrydach]
Jan z.w. Claes Piggen ende Jan z.w. Jan Nouwen hebben geloeft Peter Ariaen Sterts 10 Rgld te betalen van Ste Geertruden dach a.s. over 4 jaar met 4 L rogs op elke St Geertrudendach op voorwaarde dat ze de penningen van deze pacht iedere Geertruidendach mogen betalen met de pacht

Jan trouwt voor 1523 met Jenneken Claes Piggen. Jenneken is de dochter van Claes (Niclaes) Piggen of Pigghen. Ze heeft twee zussen en een broer: Kathelijn Claes Pigghen , Elisabethe Claes Pigghen (tr. Gerit Elyaes Die Meyer) en Jan Claes Piggen (tr. Engelken Willem Witlox).

Het lijkt er op dat de familie Piggen invloedrijk en rijk was. De naam Piggen wordt een aantal generaties als alias gebruikt, ook door de Nauwen mannen. Hun rijkdom is af te lezen aan de bronnen zoals erfenis die Jan en Jenneken achterlaten.

Jenneken is eerder getrouwd met Peter Peter Priems. Peter is de zoon van Peter Priems en Yken Jan Dircks. Peter is overleden voor 1523, wanneer Jenneken hertrouwt met Jan.

Bosch protocol: 1130.  sH,R.1299,222
juni 1523
Jan z.w. Jan Nouwen man van Jenneken wede Peter Peter Priem via machteging test. P.P. Priem met toestemming van Jan Priem z. Peter Priem Gerit Henricx van der Hoeven Jan Jan Piggen Henrik Jan Willems jeec 23 st uit huis erf hof aangelag van voorn. Peter en Jenneke samen 12 1/2 L par. Otw te Udenhout

Regestenlijst van inv.nr. 239, Algemeen Protocol  1535-1536, 847.Sch.Otw.239,66v
30 september 1535
Jan z.w. Jan Nauwen man van Johanna d. Jan Pggen heeft geloeft Willem Gerit Hoeven dat zij zullen betalen aan Willem jeec 1 ka gld op alderheyligendach uit ?huyse en hove gronden en toebehoren 1 mudzaad 12 L in par. Otw ter stede Udenhout omtrent de Creyten moelen etc.  aankomst Jenneke aanbestoreven van heuren vader voors. staande desen heuren tweeden houwelijck

Schepenbank Oisterwijk:  240/34v
10 mei 1536
Henrick Jan Willems en Jan Jacops man van Heylwigen dochter wijlen Peter Priems elk van hen 1/6 in 1 mud rogge jaarlijkse en erfelijke pacht als Margriet weduwe Cornelis Stevens en de kinderen wijlen Ardt Witlocx schuldig zijn op Lichtmis uit sekere onderpanden en erffenissen te Berkel nog elk van hen 1/6 in jaarlijkse en erfelijke cijns 2 1/2 karolus gld op St Mathijs apostel uit de helft van een huys en hof gronden en toebehoren 1 mudzaad in parochie Oisterwijk te Berkel etc. aankomst van wijlen Engbrecht Peter Priems bij versterf opgedragen Jan Piggen tbv Jenneken, Peterken en Peterken dochters wijlen Peter zoon wijlen Peter Priems.

Kinderen van Jenneken en Peter Priems

i. Peterken Peter (jr) Priems (piggen), tr. Willem Jan Willems Witlox
ii. Peterken Peter (sr) Priems, tr. Jan Anthonis
iii. Jenneken Priems is geboren in Oisterwijk, tr. Anthonis Lathouwers

Kinderen van Jenneken en Jan Jan Nauwen

iv. Peter Jan Nauwen alias Piggen is geboren omstreeks 1535 en overleden in 1625 in Udenhout.
Peter is de volgende in de stamreeks.
v. Metken Nauwen is geboren voor 1539 in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum. Zij huwde Tussen 1557 en 1559 Willem, zoon van Claes Willems.
vi. Dierck Jan (Dircx) Nauwen (Piggen) overleden op 16 februari 1607.

Kinderen van Dierck Jan (Dircx) Nauwen (Piggen) en (Onbekend)

i. Aernt Dircks (Ardt Dijrcks) Nauwen is geboren Omstreeks 1560 en overleden op 21 jul. 1604 in Oisterwijk.
ii. Jenneke Dierck Nauwen overleden Voor 1607.
vii. Ariaen (Adrianus) Jansen Nouwens (Piggen) is geboren in Tilburg en overleden voor 22 sep. 1674.

Hij huwde 1ste Cathalijn Adriaens.  Hij huwde 2de Joanna Adriaen Antonis (Jenneken) Hoeck (Hoecken) op 9 mrt. 1670 in Tilburg. Joanna Adriaen Antonis (Jenneken), dochter van Adriaen Theunis Willem Hoeck en Jenneken Niclaes Hendrick Peter Aerts, is geboren op 27 nov. 1634 in Tilburg en overleden Voor 17 dec. 1677.

Kinderen van Ariaen (Adrianus) Jansen Nouwens (Piggen) en Cathalijn Adriaens

i. Huijbert Jan Adriaens Nauwen Alias Piggen is geboren omstreeks 1592 in Udenhout en overleden Voor 3 apr. 1668.
ii. Adriana Adriaen Jans Piggen is gedoopt op 30 april 1640 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
iii. Lijsken Adriaen Jan Piggen is geboren omstreeks 1649 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
iv. Huijbrecht Ariaen Nauwen overleden voor 1612.
v. Jenneken Adriaen Jan (Piggen) Nauwen overleden op een onbekende datum.
vi. Meijken Ariaen Nauwen overleden op 18 januari 1626 in Loon op Zand.
vii. Jan Ariaen Nauwen (Piggen).
viii. Joost Arijens Piggen.

 

viii. Jenneke Jan Jan Nouwen overleden voor 1560.

Zij huwde Hendrick Cornelis Appels, zoon van Henrick Aerdt Appels.

Kinderen van Jenneke Jan Jan Nouwen en Hendrick Cornelis Appels

i. Cornelia Henrick Cornelis Appels overleden voor 1584.
ii. Engela Henrick Cornelis Appels overleden op een onbekende datum.
iii. Marten Henrick Cornelis Appels overleden op een onbekende datum.
iv. Elizabeth Henrick Cornelis Appels overleden op een onbekende datum.
ix. Jenneke (de oudste) Nauwen is geboren in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum.
Zij huwde Willem Jacops.
x. Jenneke Janssen (de middelste) Nauwen is geboren in Oisterwijk of Udenhout? en overleden op een onbekende datum.
Zij huwde Jan Ariaen.
xi. Jenneke (de jongste) Nauwen is geboren in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum.

In 1556 zijn de echtelieden beide overleden:

 Sch.Otw,R.260,73v
10 december 1556 

Anthonis z. Ariaen Lathouwers man van Jenneken Jan Antho­nis man van Peeterken doutste en Willem Jan Witlocx man van Peterken de jonxste gez. drs w. Peeter Priems bij w. Jenneken d.w. Claes Piggen t.e. en Ariaen Dierck en Peeter krn w. Jan Nauwen bij voorn. Jenneken d. Claes Piggen in haar tweede huw. Jan Ariens man van Jenneken de middelste Metken en Jenneken de jonxste gez. drs w. Jan Nauwen en Jenneken voors. met de momboren van Metken en Jenneken t.a.z.dl. na dood voors. Jenneken huerder moeder en vertijdenis van Willem Jacops man van Jenneken doutste d. Jan Nauwen en Jenneken voors.

 • stuck lants gent tHemelrijck 6 L Otw tpl. Berkel
 • stuck heybroecx gent de Cleyn Hesseldonck 4 L par. voors. in Udenhout
 • loscijns 6 ka gld op Peter Elyas tot Venloon
 • loscijns 3 ka gld op Cleysken Symons tot Berckel
 • lospacht 1 mouwer rogge op erf Michiel Hoyen?
 • aande voorkrn etc.

aan de nakrn komt

 • huys etc. 24 L Otw in Udenhout bij de Creytenmolen
 • loscijns 2 Philipsgld op Jan Huenen
 • de helft van loscijns van 45 st op erf Aryken wede Hubert Huben tot Tilborch
 • loscijns 30 st op erf Cornelis Jan Berthens
 • 18 L rogge lospacht op Peter Hermans

waarna de nakrn nader delen