Alweer Nouens

Naar aanleiding van het vorige verhaaltje over de familie Nouens stuurde Marcel Vermeulen me een uitgebreid geïllustreerd verhaal over de familie van zijn moeder, een Nouens.

Cornelis Elizabethsz Nouens is schoenmaker. Hij huwde Geertruida Maria Duffels op 25 okt. 1882 in Delft. Geertruida Maria, dochter van Petrus Cornelis Johannes Duffels en Jacoba Cornelia Peterse, is geboren op 23 maart 1855 in Delft.

Over hem is er verder weinig bekend. Van zijn vrouw Geertrui Duffels, overleden in Delft op 22 januari 1944 is een bidprentje.

Geertrui Duffels

Hun zoon Cornelis Johannes Maximiliaan Nouens (Marcel’s overgrootvader) is geboren op 14 augustus 1883 in Delft en overleden op 2 maart 1936 in Leiden. Hij was werkzaam in een sigarenfabriek. Het gezin woonde in de Pieterstraat in Delft. Later woonden zij aan de Coenderstraat 53 te Delft, vlak achter het station.
Zijn grootvader vertelde aan Marcel dat zijn overgrootvader in Leiden uit de trein stapte, onwel werd en daar is overleden.
Zijn vrouw Wilhelmina Frederika de Raad is geboren op 21 januari 1885 te Delft en overleden 5 februari 1968 te Delft. Zij heeft tot begin jaren 60 aan de Coenderstraat gewoond. Ze is overleden in de Hovenierstraat 7 te Delft.

Wilhelmina Frederika de Raad
Coenderstraat 53 in Delft

Hun kinderen:

  1. Cornelis Nouens werd geboren op 22 maart 1907, in Delft, hij is overleden op 24 september 2001 te ’s Gravenhage. Was in de artiestenwereld bekend als ome Kees. Hij verzorgde complete feestavonden met alles erop en eraan. Komt ook voor in militaire register.
    Kees is getrouwd met Johanna Vos geboren in 1916 te Pijnacker. Ze zijn gescheiden in de jaren 70. Het echtpaar heeft een dochter Wilhelmina Frederika Nouens geboren in 1934. Zij leeft nog en woont in Den Haag.
Cornelis Nouens en Johanna Vos
Wilhelmina Frederika Nouens en Wilhelmina Frederika Nouens de Raad

2. Wilhelmina Frederika Nouens werd geboren op 28 mei 1909, in Delft, zij is gestorven in 1982, ongeveer 73 jaar oud, in Delft. Zij trouwde op latere leeftijd met groenteboer Cornelis Sanders, geen kinderen.

Wilhelmina Frederika Nouens en Cornelis Sanders – rechts Johanna Vos en haar dochter Wilhelmina Frederika Nouens

Marcel schrijft: “Cor(nelis) Sanders een groentezaak en had een groot aantal panden in Delft in zijn bezit. Het was een uiterst gierige man. Als mijn grootouders er op bezoek kwamen kregen ze bij vertrek 2 sinaasappels mee voor de kinderen. Mijn grootouders hadden echter zeven kinderen!!!”

3. Jacobus Cornelis Maximiliaan Nouens geboren op 17 december 1911 te Delft, overleden 3 juni 1930 te Delft.

4. Johan Cornelis Nouens, geboren 10 november 1913 te Delft overleden 9 november 1915 te Delft.

5. Johan Cornelis Nouens geboren op 17 december 1916, in Delft, overleden 21 januari 2009 te Rotterdam. Getrouwd met Maria Bleijenberg geboren 7 april 1920 te Oudewater, overleden 1 februari 1970 te Oudewater.
Het echtpaar heeft 7 kinderen waarvan er nog 5 in leven zijn.

Ten slotte een overzicht van de nakomelingen van Cornelius Nouwens met de link naar de familie Nouens. (klik om te vergroten en te downloaden)

Nouwens op de Olympische Zomerspelen 1900

vandaag liep ik tegen een toevalligheid aan. Op zoek naar een wikipedia pagina over Johannes Petrus Nouwens, die dus (nog) niet bestaat, vond ik een andere ontbrekende pagina. Tussen alle zes de deelnemers op het onderdeel handboogschieten van de Olympische Zomerspelen van 1900 in Parijs stond ook een Nouwens: Petrus Johannes Nouwens. Deze naamgenoot was lid van de Tilburgse handboogschietvereniging Nooit Volleerd. De ontbrekende pagina heb ik uiteraard aangemaakt.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Johannes_Nouwens

In de Bossche encyclopedie schrijven Henk Mees en Piet Lauwen over het team:

Over hun prestaties hebben de kranten destijds niets gemeld. Volgens het boek Olympisch Oranje van Ton Bijkerk, de olympische archivaris van NOC*NSF, zijn ze alle zes in de eerste ronde uitgeschakeld. Maar hoe, op welke plaats, met welke scores? Meer is er niet bekend over de olympische avonturen van deze boogschutters. Naast Dirk Mansvelt wordt het team van Nooit Volleerd gevormd door Johannes van Gastel (geboren op 10 september 1853 te Roosendaal, overleden op 11 oktober 1928 in Tilburg), Josephus Heerkens (geboren 12 december 1866 in Tilburg, overleden op 19 november 1959 in Udenhout), Franciscus Hexspoor (geboren op 12 augustus 1861 te Heusden, overleden op 2 september 1931 te Waalwijk), Petrus Johannes Nouwens (geboren op 9 november 1866 te Tilburg, overleden op 2juni 1948 te Tilburg) en Johannes Franciscus Stovers (geboren op 8 maart 1864 te Tilburg, overleden op 25 maart 1915 te Tilburg). Eenvoudige beroepen oefenen ze uit, deze boogschutters: vuurwerker, ketelmaker, edelsmid, schoenmaker en smid.

Handboogschieten is rond de eeuwwisseling een van de eerste sportieve vermaken die niet langer tot het exclusieve domein van de gegoede burgerij behoren. Het is de oudste sportdiscipline, ontstaan al in de tijd dat pijl en boog nog het belangrijkste wapen vormden. In de cafés en koffiehuizen geniet deze voorloper van het darts veel populariteit. Logisch dan ook dat boogschieten een vooraanstaande plaats inneemt bij de Spelen in 1900. De handboogsportwedstrijden strekken zich uit over de periode van 27 mei tot en met 14 augustus. Ruim 270.000 pijlen vuren ze gezamenlijk af. Plaats van handeling is het middenterrein van de oude wielerbaan van Vincennes, pal naast de zojuist gereedgekomen baan voor de wielerwedstrijden op de Spelen.

Tweehonderd buitenlanders staan in de deelnemers-registers vermeld, vrijwel allemaal Belgen plus de zes leden van Nooit Volleerd. Aan welke wedstrijden de schutters van Nooit Volleerd hebben meegedaan is nog altijd onduidelijk. Het affiche voor het boogschieten op een doelwit vermeldt dat deze wedstrijden vanaf 19 juli tot en met 7 augustus zijn gehouden. 0p een doelwit mikken, het blazoen, is de meest waarschijnlijke variant waarvoor de schutters hebben gekozen. Volgens die theorie melden ze zich keurig op tijd in Parijs om nog aan de laatste fase in hun onderdeel mee te doen; zonder aantoonbaar succes.

Wat weten we van deze Petrus?
Petrus Johannes Nouwens is de zoon van Peter Nouwens, (20 maart 1825) en Adriana Rijnen, (8 februari 1838), beiden uit Tilburg.

Petrus is smid. Hij huwde Maria Donders op 8 februari 1899 in Tilburg. Maria is de dochter van Carel Donders en Catharina Maria van Dooremaal. Ze is geboren op 27 mei 1863 en overleden op 4 maart 1939 in Tilburg. Vooralsnog heb ik geen relatie gevonden met de van Doormaal/Verhees familie.

Kinderen van Petrus en Maria:

a Adriana Petronella Catharina Carolina Nouwens is geboren op 25 april 1901 in Tilburg en overleden op 21 november 1980 in Tilburg.
b Carolus Maria Wilhelmus Nouwens is geboren op 5 mei 1902 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
c Joanna Maria Petronella Nouwens is geboren op 12 augustus 1903 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
d Anna Maria Catharina Nouwens is geboren op 26 juli 1905 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.

Is deze boogschutter directe familie, nou nee…

Maar ja, het is toch een opmerkelijke Olympische prestatie!