Petrus Petrus Jan Nauwen (Piggen)

Van deze Peter Peter Jan Nauwen is geen exacte geboortedatum te vinden. Wat we wel van hem weten is dat hij omstreeks 1570 geboren is, waarschijnlijk in Oisterwijk. De oudste Katholieke doopboeken van Oisterwijk zijn van 1597.   De kinderen van Peter Peter vinden we terug in deze Katholieke doopboeken.
De Nederduits Gereformeerde  doop en trouwboeken en schepenbank archieven zijn er vanaf 1648.

Peter Peter Jan Nauwen heeft als alias Piggen. Dit is heel verwarrend voor het zoeken. De Nauwen familie in deze tijd gebruikt zowel de naam Nauwen als Piggen. Vooralsnog lijkt het er op dat de oorsprong van deze dubbele naam de oma is van Peter, Jenneken Claes Piggen. Een paar generaties lang is de naam dubbel gebruikt, een redelijk aantal is doorgegaan met alleen Piggen.

Peter is de zoon van Peter Jan Nauwen alias Piggen en een onbekende moeder. Peter Peter heeft een broer Jan Peter en een zus Jenneken Peter.

Peter trouwt in Oisterwijk op 12 november 1598 met Anna Johannes Priem. Anna is geboren in Oisterwijk Huijkelom. Het is mij nog niet bekend wie haar ouders zijn. De familie Priem heeft vele relaties met de Nauwen’s uit die tijd.

Huwelijk Petrus Petrus Nauwen en Anna Johannes Priem 12 nov 1598
Huwelijk Petrus Petrus Nauwen en Anna Johannes Priem 12 nov 1598

Kinderen van Petrus Petrus Jan Nauwen alias Piggen en Anna Johannes Priem

i. Judocus Petrus (Joost  Peeterssen) Nauwen alias Piggen is gedoopt op 18 november 1599 in Oisterwijk en overleden voor mei 1662 in Loon op Zand. Joost is de volgende in de stamreeks.

doop Judocus Petrus Nauwen Piggen - Oisterwijk 18 nov 1599

get. Jan Peter Nauwen, vader heet Petrus Petrus Nauwen
get. Lambertus van de Hovel (schoolmeester Turnhout)

Hij huwde 1ste Maijken Daniel Willemssen van Gorcum in Loon op Zand. Maijken Daniel, dochter van Daniel Willemssen Peeters van Gorcum en Barbara Jan Stevens, overleden in 1644 in Loon op Zand.
Hij huwde 2de Jenneken Geeridt Henrick  de oude Geeridts op 5 jun. 1644 in Loon op Zand, dochter van Geeraerdt Hendrick Geeraertssen en Lijntken Jan Thonis Wolffs, geboren omstreeks 1600 en overleden op een onbekende datum.

Jenneke is de oudere zus van Jenneken de jonge. Deze zus heeft een bijzonder verhaal met een relatie tot de jonge, dan nog niet Verenigde Staten van Amerika, later meer hier over.

Kinderen van Judocus Petrus (Joost  Peeterssen) Nauwen alias Piggen en Maijken Daniel Willemssen van Gorcum

i. Joannes Judocuszn Petrus (Jan Joosten) Nouwens is gedoopt op 25 okt. 1637 in Loon op Zand en overleden voor 24 feb. 1698. Joannes is de volgende in de stamreeks.
ii. Adriaen Joost Peter Nouwens is gedoopt op 26 feb. 1640 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
iii. Anna Nouwens is gedoopt op 31 jan. 1644 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
iv. Barbara Nauwen is gedoopt op 31 jan. 1644 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Judocus Petrus (Joost  Peeterssen) Nauwen alias Piggen en Jenneken Geeridt Henrick  de oude Geeridts

11. v. Maria Piggen is gedoopt op 12 mrt. 1645 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
12. vi. Peter Joost Nouwens is gedoopt op 5 aug. 1646 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
ii. Maria Peter  (Maeijken) Nauwen / Piggen is gedoopt op 10 december 1601 in Oisterwijk en overleden na 1680.

Doop Maria Peter Peter Piggen (Nauwen) Oisterwijk 10 dec 1601

Zij huwde Anthonis Cornelis Thonissen Roestenborch. Anthonis Cornelis Thonissen, zoon van Cornelis Anthonis Janssen Roestenborch en Anthonisken Adriaenssen Roestenborch, overleden na 1680.

Kinderen van Maria Peter  (Maeijken) Nauwen / Piggen  en Anthonis Cornelis Thonissen Roestenborch

i. Quirijn Anthonis Roestenborch is geboren in 1631 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
ii. Mechtelt Anthonis Roestenborch [tr. Sneeuw] is geboren in 1653 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.
iii. Geertruijt Anthonis Roestenborch overleden op een onbekende datum.
Rechterlijk Archief Loon op Zand op 9 nov 1680,
Folio 51 Anthonis Geerit Cornelis Korsten, gehuwd met Gertruijt Anthonis Roestenberch, nemen aan voor onderhoud haar ouders Anthonij Cornelis Roestenberch en Maeijken Peter Nauwen, vanwege hun hoge ouderdom geassisteerd met Quirijn Anthonis Roestenberch en Daniel Andries Sneeuw, gehuwd met Mechelt Anthonis Roestenberch. Zij krijgen daarvoor enige goederen.
iii. Peeter Peters Nauwen (den Nouwen) (Piggen) is gedoopt op 20 juli 1603 in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum.

Doop Peeter Piggen Oisterwijk 20 juli 1603

get. Goijart Peter Jacob, Jenneken Ardt Dijcks, vader heet Peeter Peeters Piggen
de getuige Jenneken Ardt Dijcks is dus de dochter van de herbergier in Udenhout.

Hij huwde met een voor ons onbekende vrouw.

Kinderen van Peeter Peters Nauwen (den Nouwen) (Piggen) en N.N. 

i. Petrus Petruszn Nauwen is geboren in Loon op Zand en overleden 21 feb 1711? in Loon op Zand.
RAT. Loon op Zand. R 58 f 485r en 485v d.d. 16-5-1571.

Meester Antoenis voorn. heeft oock verkocht als voor Adriaen Mertenszn. 7 lps. moers gelegen oostwaerts aen de heer van Tilburch, zuijtwaerts Peeter Piggen, westwaerts aen de heer van Loon ende noortwaerts aen Jan Jan Peeter Faessen. Alsoo hij zeede te zijn het negentiende lot in de 26 looten komende uit noorden zuijtwaerts op. Ende heeft gelooft te waren als voor. Testes et actum ut supra

RA Folio 82 Loon op Zand 23-3-1658
Peeter Peeter Nauwen bekent schuldig te zijn aan mr Willem Hendricxssen de Robbemont een bedrag van 100 gulden.

iv. Adriaen Peter Nauwen (Dragon) Nauwen / Piggen is gedoopt op 23 mei 1610 in Oisterwijk en overleden na 16 feb. 1682.

Doop Adriaen Peter Peter (Nauwen) 23 mei 1610

Hij huwde Arike Adriaen Peters, dochter van Adriaen Peters, op 17 mei 1635 in Oisterwijk.

Vooralsnog heb ik geen kinderen gevonden. Er zijn wel heel erg veel schriftelijke bronnen beschikbaar, een paar zijn hier overgenomen.

Loon op Zand Nb,

Folio 216v
Peter Mattheeus Willemssen transporteert goederen aan Adriaen Peter Nauwen. 29-11-1644
Folio 217v
Adriaen Peter Nauwen bekent schuldig te zijn aan Peter Mattheeus Willemssen een bedrag van 700 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-9-1645 bij Jan Mattheeus Willemssen en diens zuster Marie, erfgenamen van Peter Mattheeus Willemssen, ingelost is. 29-11-1644,

Folio 217
Jan Mattheeus Willemssen en zijn zuster Marie, beiden als erfgenamen van hun broer Willem Mattheeussen, schenken de goederen die hij genaast had aan Adriaen Peter Nauwen, de oorspronkelijke koper van de goederen. 5-5-1646

Folio 102v
Adriaen Peeter Nauwen genoemd Dragon, bekent schuldig te zijn aan Peter Adriaenssen Hamer een bedrag van 87 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 20-11-1653 ingelost is.11-4-1651,

2 Folio 132v
1) Jan, zoon van wijlen Mattijs Adriaens, 2) Cornelia, dochter van Mattijs Adriaens Cleijn, geassisteerd met haar zoon Adriaen Hendricx Stevens, 3) Cornelis, zoon van wijlen Geerit Cornelis Suppe, 4) Margrita, dochter van voornoemde Cornelis Geerits en Jenneken Tijssen Adriaens, 5) Jan Rijnders de Groot, 6) Geerit Joosten de Groot en Jan Mattijs Adriaens als voogden over Mattijs Rijnders de Groot, 7) Adriaen Peeters Nauwens als voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Peeter Mattijs den ouden, 8) Adriaen, zoon van wijlen Anthonis Matthijssen, 9) Jan Cornelis Lichtenbergh als voogd over Dircxken, dochter van voornoemde Anthonis Mattijs, 10) Peeter Stevens Denis en Anthonij Janssen van Roij als voogden over de drie minderjarige kinderen van wijlen Peeter Mattijssen de jonge, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Mattijs Adriaen Cleijn en Cornelia Peeter Gijsberts, transporteren goederen aan Jan Janssen Kennekens. 16-2-1682.

v. Johannes Nauwen alias Piggen.
Nog geen doop of andere bronnen gevonden

Uit een aantal schriftelijke bronnen waar Petrus wordt genoemd blijkt dat het gezin redelijk vermogend was. Ze hadden diverse stukken land. Hun huis (stede met hof) was 25 roede groot, dat is (als we uitgaan van Bossche roede) circa 825 m2.

1618 augustus sH,R.1529,593v
Peter z.w. Peeter z. Jan Nauwen wnd Udenhout verkocht Franchoys Kuijsten z.w. Arnts Kuysten jeec 9 gld 15 st op St Jan baptist geboorte uit stuck lants deels ackerlant deels weylant 8 L par. Otw tpl. Udenhout
1619 april sH,R.1530,364
Peter z.w. Peeter Jan Nauwen stuck ackerland gent de Drieskens 8 L par. Otw tpl. Udenhout aende Gruenstraat

Folio 67
1. Anthonij Cuijpers, voor zichzelf en tevens voor de andere erfgenamen van Cornelis Gijsbrechts (overleden te Gilze), en 2. Elisabeth, weduwe van Peter Peters Nauwen en geassisteerd met Walraven van der Elst, bekennen ontvangen te hebben van Anthonij van der Punten de gelden die voortkomen uit de nalatenschap van genoemde Cornelis Gijsbrechts. 26-01-1681,

Aanslag vaste goederen 1661: Loon op Zand: Kraanven.

Peeter Peeter Nauwen

  • een stede met hof, groot 25 rdn., aanslag: 20 st.
  • een akkerland, genaamd ‘den acker aende lijnde’, groot 6 lps., aanslag: 2 gld. 10 st.
  • een perceel land, genaamd ‘den heije acker’, groot 5 lps., aanslag: 2 gld. 5 st.
  • een akker, zuidwaarts daarvan gelegen, genaamd ‘den kijffacker’15
  • een akkerland, gelegen ‘in Loijen stege’, groot 3 lps., aanslag: 30 st.
  • een akkertje, genaamd ‘het Bijl’, groot … lps., aanslag: 10 st.

Aanslag vaste goederen 1650: Loon op Zand: Kraanven.

Peeter Peeter Nauwen

  • zijn huis met land, gekomen van de erfgenamen van de weduwe van Lenaert Goossens, groot 15 lps. 12 rdn.
    18 gld. 5 st.

Kraanven is een buurtschap in de gemeente Loon op Zand in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt net ten zuiden van de huidige Efteling en twee kilometer ten westen van Loon op Zand.

Het is onbekend wanneer Peter is overleden, zijn vrouw Anna Johannes Priem overlijdt in Oisterwijk op 6 juli 1628.