Dingeman Noúwens

Vandaag 4 juli in 1806 is in Fijnaart en Heijningen gedoopt Dingemannus Nouwens. Dingeman is de zoon van Joannes Nouwens  (19 jul 1770 – 5 aug 1813)  en Petronella Verheulen (1 feb 1771 – 23 mei 1842) uit Zevenbergen . Joannes is de zoon van Cornelius Huibert Nouwens (1736-1808) en Dingena van Oers (1731-1803)

doop Dingemannus Nouwens, 04-07-1806
doop Dingemannus Nouwens, 04-07-1806

Dingeman trouwt met Petronella Vrolijk op 21 mei 1832. Petronella is in Kludert gedoopt op 23 dec 1809 als dochter van Joannis Antonie Vrolijk en Anna Catharina Adriaanse de Bruin.

Huwelijksafkondiging Dingemannus Nouwens en Petronella Vrolijk - Fijnaart mei 1832
Huwelijksafkondigingen Dingemannus Nouwens en Petronella Vrolijk – Fijnaart mei 1832
Huwelijk Dingeman Nouwens en Petronella Vrolijk 21-05-1832 _pagina1
Huwelijk Dingeman Nouwens en Petronella Vrolijk
Nr5 – Nouwens Dingeman en Petronella Vrolijk, 21 meij

In het jaar Een Duizend achthonderd twee en dertig, den twintigste dag van de maand meij, des voormiddags ten elf uren, zijn voor ons Burgermeester Beambte van den Civiele staat der gemeende Fijnaart en Heijningen, Provincie NoordBraband ter eene gecompareerd, Dingeman Nouwens, oud ruim Vijfentwintig jaren, van beroep Kledermaker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Joannes Nouwens, overleden en van Pieternalle Verheulen, oud Een en sestig jaren, Winkelierster, mede alhier woonagtig, zijnde present en consenterende; En ter andere zijde Petronella Vrolijk, oud twee en twintig jaren, particuliere, geboren te Klundert en wonende alhier, meerderjarige dochter van Joannes Antonie Vrolijk, oud een en vijftig jaren, van beroep Lapper, zijnde present en consenterende en van Catharina de Bruin, oud een en zestig jaren, partikuliere, beide mede alhier woonagtig.

Den elke aan ons verzogt hebben, tot het voltrekken van hun voorgenome huwelijk over te gaan, waarvan de huwelijksaankondiging in deze gemeente zonder enige verhindering zijn geschied te weeten op Zondagen den zesde en dertiende meij jongstleden, respectief des morgens ten elf uren van den Civiele staat voorgenoemd, geen oppositie tegen dit huwelijk ons bekend zijnde en zegt aan hunnie vordering voorgelezen hebben 1e De huwelijks afkondiging, gedaan binnen deze gemeente, 2e de akte der geboorte des bruidegoms geboren den Vierde Julij achttien honderd en zes, 3e de akte van overlijden van zijne vader, overleden den vijfde augustus agttien honderd en dertien, 4de Akte van geboorte van de bruid, geboren den drie en twintigste december achttien honderd en negen en eindelijk het Zesde Kapitel van het thans vigerende Burgelijke Wetboek Artikel 212, 213 en 214.

Zoo hebben wij den bruidegom en bruid vervolgens gevraagd of zij elkander over en weder voor man en vrouw erkennen, waarop dezelven elk afzonderlijks en bevestigend hebben geantwoord. Wij burgermeester, Ambtenaar van den civiele staat verklaren in naam der wet, dat de personen van Dingeman Nouwens en Petronella Vrolijk door een wettig huwelijk zijn verenigd.

Aldus deze tegenwoordige Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk van Grimhuizen, oud drie en veertig Jaren, Kledermaker, Jan van Tooren, oud zesendertig jaren, Broodbakker, Willem Sneukelaar, oud drieensestig jaren, Kledermaker en Hendrik Braam, oud drieenveertig jaren, Veldwachter, getuigen ten deze verzocht en wonende alle binnen de gemeente van Fijnaart voorgemeld.

Van al het welk wij deze akte van huwelijk hebben opgemaakt en nadat van dezelve voorlegging is gedaan aan de contrakterende partijen, de moeder des bruidegoms, de vader der bruid en getuigen hebben de bruidegom, de vader der bruid en getuigen dezelve met ons getekend, verklarende de bruid en de moeder des bruidegoms niet te kunnen schrijven.

Gedaan te Raadhuize, op dag, maand en jaar als boven.

De Burgermeester voornoemd Maagewerf
D. Noúwens
Jan Vrolijk
D. Van Grimhuijsen
W Sneukelaar
H Braam
Jan van Tooren.
D. Nouwens

Het lijkt er op dat de getuigen Grimhuizen, Snekelaar, Braam en van Tooren geen directe relatie hebben met de familie. Ook in de akte boven deze staan zijn als getuigen gemeld.

De huwelijksbijlage bevat

  • Extract van de doopakte van Dingemannus
  • Extract van de doopakte van Petronella
  • Extract van akte van overlijden van Jean Nouwens, de vader van Dingemannus.
  • Nationale Militie Certificaat van Dingeman Nouwens
    Lot nummer 27, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verplicht.
Huwelijksbijlage Dingemannus Nouwens en Petronella Vrolijk - Fijnaart mei 1832
Huwelijksbijlage Dingemannus Nouwens en Petronella Vrolijk – Fijnaart mei 1832 (pdf)

Dingeman en Pieternella krijgen samen veertien kinderen.

i. Petronella Nouwens  is geboren op 12 feb. 1833 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 18 apr. 1838 in Fijnaart en Heijningen.
ii. Levenloos Nouwens is geboren op 12 nov. 1834 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 12 nov. 1834 in Fijnaart en Heijningen.
iii. Johannes Nouwens  is geboren op 20 okt. 1835 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 23 nov. 1868 in Oudenbosch.

Hij huwde Johanna Bol  op 1 mei 1866 in Oudenbosch. Johanna, dochter van Adriaan Bol  en Geertrui Koevoets, is geboren op 9 aug. 1840 in Oudenbosch en overleden op 22 feb. 1907 in Oudenbosch.

Kinderen van Johannes Nouwens en Johanna Bol

i. Adrianus Dingeman Nouwens is geboren op 24 feb. 1867 in Oudenbosch en overleden op 18 nov. 1886 in Brussel, gemeente Sempst (BE).
ii. Anna Geertruida Petronella Nouwens is geboren op 11 jan. 1869 in Fijnaart en overleden op 8 nov. 1886.
iv. Catharina Nouwens is geboren op 29 okt. 1837 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 6 apr. 1925 in Rotterdam.

Zij huwde Antonius Matthijs Kavelaars  op 12 apr. 1866 in Fijnaart en Heijningen. Antonius Matthijs is geboren op 29 mrt. 1836 in Oirschot en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Catharina Nouwens en Antonius Matthijs Kavelaars 

i. Mattheus Antonius Kavelaars  is geboren op 23 feb. 1868 in Klundert en overleden in 1885.
ii. Pieternella Huibertina Kavelaars  is geboren op 7 jun. 1869 in Klundert en overleden op een onbekende datum.
iii. Huiberdina Kavelaars [tr. de Jongh]  is geboren op 3 dec. 1870 in Klundert en overleden op een onbekende datum.
iv. Theresia Johanna Kavelaars is geboren op 25 mrt. 1872 in Zwaluwe en overleden op dezelfde dag.
v. Adriana Johanna Kavelaars [tr. Keulemans]  is geboren op 1 sep. 1874 in Zwaluwe en overleden op een onbekende datum.
vi. Johanna Marigje Kavelaars  is geboren op 11 dec. 1875 in Zwaluwe en overleden op 24 mrt. 1876.
vii. Dingeman Johannes Stephanus Kavelaars  is geboren op 20 dec. 1876 in Zwaluwe en overleden op een onbekende datum.
viii. Johanna Elizabeth Kavelaars  is geboren op 22 feb. 1878 in Zwaluwe en overleden op 8 mrt. 1878.
v. Adrianus Nouwens  is geboren op 6 feb. 1839 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 6 mei 1894 in Hooge en Lage Zwaluwe.

Hij huwde Theresia van Osta op 21 feb. 1862 in Zevenbergen. Theresia, dochter van Adriaan van Osta  en Maria Philipsen, is geboren op 17 nov. 1837 in Zevenbergen en overleden op 12 feb. 1910 in Zevenbergen.

Kinderen van Adrianus Nouwens en Theresia van Osta

i. Dingeman Nouwens  is geboren op 1 mrt. 1865 in Hooge en Lage Zwaluwe en overleden op 2 mei 1934 in Hooge en Lage Zwaluwe.
ii. Pieter Antonie Nouwens  is op 18 juni 1872 geboren in Hooge en Lage Zwaluwe en overleden op 5 augustus 1956 in Rotterdam. Hij trouwt met Cornelia Maria van Ballaert (1880-1958) en ze krijgen twee kinderen. De eerste is in 1907 levenloos geboren, Franciscus Adrianus Marie Nouwens (1908-1962) trouwt Martina Sophia Molkenboer.
iii. Adriaan Johannes Nouwens  is geboren op 31 juli 1863 en overleden op 23 januari 1938 in Willemstad, Curaçao. Adriaan is frater en onderwijzer onder de naam Candidus.
Bijzonder is om te lezen dat Candidus ook de schrijver is van de muziek van het volkslied van Curaçao.
iv. Maria Arnoldina Nouwens  is geboren in Hooge en Lage Zwaluwe op 26 mei 1867 en overleden op 29 sep. 1906 in Geldrop.
v. Antonetta Adriana Nouwens is geboren op 5 sept. 1878 en overleden op 4 jul. 1879 in Hooge en Lage Zwaluwe.
vi. Bernarda Cornelia Pieternella Maria Nouwens  is geboren in 1877 en op driejarige leeftijd overleden op 27 sep. 1880 in Hooge en Lage Zwaluwe.
vii. Pieternella Maria Nouwens  overleden op 11 mrt. 1890 in Hooge en Lage Zwaluwe.
vi. Petrus Nouwens is geboren op 19 dec. 1840 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 20 dec. 1840 in Fijnaart.
vii. Petrus Nouwens  is geboren op 4 jan. 1842 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 22 aug. 1877 in Klundert.

Hij huwde Adriana van Elewout op 30 okt. 1867 in Klundert. Adriana, dochter van Cornelis van Elewout en Adriana Korst, is geboren op 7 jul. 1835 in Klundert en overleden op 8 nov. 1920 in Zevenbergen.

Kinderen van Petrus Nouwens en Adriana van Elewout

i. Adriana Pieternella Maria Nouwens is geboren op 11 sep. 1868 in Klundert en overleden op 9 okt. 1948 in ’s Hertogenbosch.
ii. Dingeman Cornelis Nouwens is geboren op 29 mei 1870 in Klundert en overleden op 9 dec. 1953 in Breda.
iii. Cornelis Johannes Nouwens is geboren op 10 mrt. 1873 in Klundert en overleden op 9 jun. 1936 in ’s Hertogenbosch.
iv. Johannes Petrus (Johan) (Jozef) Nouwens is geboren op 2 jan. 1875 in Klundert en overleden op 20 jan. 1968 in Merano.
viii. Johannes Nouwens  is geboren op 4 jan. 1842 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 4 jan. 1842 in Fijnaart en Heijningen.
ix. Antonius Nouwens  is geboren op 29 jul. 1844 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 11 jan. 1877 in Fijnaart en Heijningen.

Hij huwde Adriana Johanna Bluijssens op 22 okt. 1873 in Fijnaart en Heijningen. Adriana Johanna, dochter van Joannes Bluijssens en Elisabeth Laane, is geboren op 15 jul. 1845 in Fijnaart en overleden op 7 apr. 1915 in Fijnaart.

Kinderen van Antonius Nouwens en Adriana Johanna Bluijssens

i. Dingeman Johannes Nouwens is geboren op 4 nov. 1874 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 23 dec. 1874 in Fijnaart en Heijningen.
ii. Johannes Dingeman Nouwens is geboren op 3 feb. 1876 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 18 feb. 1878 in Fijnaart en Heijningen.
x. Levenloos Nouwens is geboren op 25 feb. 1847 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 25 feb. 1847 in Fijnaart en Heijningen.
xi. Petronella Nouwens  is geboren op 23 jun. 1848 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 9 jan. 1850 in Fijnaart.
xii. Pieternella Nouwens  is geboren op 24 apr. 1851 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 15 jan. 1901 in Klundert.

Zij huwde Antonie Hoppenbrouwers op 19 apr. 1894 in Klundert. Antonie, zoon van Jozef Hoppenbrouwers en Catharina Antonia Niesen, is geboren op 9 dec. 1855 in Klundert en overleden op 13 dec. 1931 in Klundert.

Kinderen van Pieternella Nouwens en Antonie Hoppenbrouwers

i. levenloos Hoppenbrouwers is geboren op 16 apr. 1895 in Klundert en overleden op 16 apr. 1895 in Klundert.
xiii. Cornelis Nouwens is geboren op 21 jan. 1854 in Fijnaart en Heijningen en overleden op 22 jan. 1854 in Fijnaart en Heijningen.
xiv. Johannes Nouwens  overleden op een onbekende datum.

Het gezin is twee maal beschreven in het bevolkingsregister.

Fijnaart en Heijningen Bevolkingsregister 1850-1859
Fijnaart en Heijningen Bevolkingsregister 1850-1859
Fijnaart en Heijningen Bevolkingsregister 1860-1880 bladnummer 809
Fijnaart en Heijningen Bevolkingsregister 1860-1880 bladnummer 809

In mei 1850 is Dingeman betrokken bij de afhandeling van het overlijden van zijn drie jaar jongere zusje Petronella. Ze overleed op veertigjarige leeftijd in januari en nu wordt een inventarisatie gedaan van alle eigendommen van het echtpaar. Petronella was getrouwd met de nu weduwnaar Joannis / Johannes van den Boom. Jan is Winkelier en heeft een huis in Fijnaart met de naam “het anker”.

Het document bevat een veertien! pagina lange beschrijving van de eigendommen. Het huis, de inventaris tot en met het aantal platte en diepe borden, de pannen en lepels, de schuur met een hoop stenen met daarin ook nog goede dakpannen! Het geeft een bijzondere inkijk in het dagelijkse leven uit 1850.

Boedelinventaris Jan van den Boom en Petronella Nouwens - mei 1850
Boedelinventaris Jan van den Boom en Petronella Nouwens – mei 1850 (klik voor de 16 pagina’s pdf)

In juni 1855 stelt Dingeman bij de notaris een schuldbekentenis op.

schuldbekentenis Dingeman Nouwens juni 1855 - p1 schuldbekentenis Dingeman Nouwens juni 1855 - p2 schuldbekentenis Dingeman Nouwens juni 1855 - p3
 Dingeman verklaar schuldig te zijn aan den katholieke priester den Weleerwaarden Heer Lambertus Schrauwen en den Heer Johan Nestslagers?, bouwman te Fijnaart een kapitale som van duizend guldens. Vierhonderd aan Schrauwen, zeshonderd aan Nestslagers.

Ze spreken een afbetaalschema af en stellen voorwaarden zoals betaaltermijnen en opeisen van de gehele som zodra niet op tijd betaald wordt. Een woonhuis, erf en schuur worden beschreven, dat dient als borg.

Eene Huizenge met schuurtje en erve staande en gelegen in het Dorp Fijnaart aan de dijk van den ouden Fijnaartsen polder, bij het kadaster bekend en gr… gemeente Fijnaart Sectie nummero 350 huis en erf groot eene roeden drieen veertig ellen en numero 351 tuin groot eene roede twee en negentig ellen. De schuldenaar zoo hij verklaarden vollen en vrijen eigendom toebehoren en vrij van hypothekaire…

Voor het opstellen van de akte wordt ƒ13,80 betaald.

Dingeman is overleden op 11 feb 1872 in Zevenbergen, hij is dan 65 jaar. Pieternella wordt veel ouder, 84, zij is overleden op 16 mei 1894 in Klundert.
Hun zoon Petrus is eerder in 1867 getrouwd met Adriana van Elewout en heeft in 1872 twee jonge kinderen: Adriana en Dingeman Cornelis. Cornelis Johannes (mijn overgrootvader) wordt een jaar later geboren. Pieternella ziet meer van haar kleinkinderen. Zo ook haar kleinzoon Johannes Petrus die later priester wordt.