Cornelis Johannes Nouwens

vandaag 10 mrt in 1873 is in Klundert geboren Cornelis Johannes Nouwens.
Cornelis is de zoon van Petrus Nouwens (4 januari 1842) en Adriana van Elewout (7 jul 1835).

Geboorte Cornelis Johannes Nouwens

Gezin

Cornelis trouwt op 23 aug 1900 in Standdaarbuiten met Lucia Dingena Elizabeth van Doormaal, geboren 19 jun 1873 in Fijnaart, overleden 5 dec 1958 in Vucht.

Huwelijk Cornelis Johannes Nouwens en Lucia Dingena Elizabeth van Doormaal - 20 aug 1900
Huwelijk Cornelis Johannes Nouwens en Lucia Dingena Elizabeth van Doormaal – 20 aug 1900

De huwelijksbijlagen bevatten:

  • inschrijvingregister van Nationale militie.
    Dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No 18., dat hem buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geenen dienst heeft verplicht.
  • Uittreksel uit een der registers van de Burgelijken Stand: geboorte Cornelis (Klundert)
  • Extract uit het register der akten van geboorten Lucia (Standdaarbuiten)
  • Uittreksel uit een der registers van de Burgelijken Stand: overlijden Petrus, echtgenoot van Adriana van Elewout (Klundert)
  • Extract uit het register der akten van overlijden Johanna van Hoof (Standdaarbuiten)
  • Extract uit het register der akten van overlijden Adrianus van Doormaal (Standdaarbuiten)

Nationale Militie Cornelis Johannes Nouwens

Cornelis en Lucia krijgen samen zeven kinderen waarvan er vier trouwen, een is dood geboren en twee overlijden er jong.

Johanna Adriana Maria (Jeanette)
geb. 10 nov 1901 Standdaarbuiten, overl. 28 maart 1984 ‘s-Hertogenbosch
tr. 4 sept 1922 ‘s-Hertogenbosch met
Josephus Antonius Maria Cleerdin geb. 25 mei 1894, overl. 3 maart 1971

Petrus Adrianus Josephus (Piet)
geb. 1 dec 1902 Standdaarbuiten, overl. 30 dec 1978,
tr. 10 feb 1928 ‘s-Hertogenbosch met
Adèle Verhees geb. 14 feb 1907 ‘s-Hertogenbosch, overl. 29 aug 1990 ‘s-Hertogenbosch

Adrianus Dionisius Hubertus
geb. 4 jan 1904 Standdaarbuiten, overl. 26 apr 1904 ‘s-Hertogenbosch

Onbekend
geb./overl. 5 jan 1905 ‘s-Hertogenbosch

Adriana Dymphina Elisabeth (Sjaan)
geb. 11 dec 1905 ‘s-Hertogenbosch, overl. 14 juni 1984
tr. 17 aug 1931 ‘s-Hertogenbosch met
Antonius Wilhelmus Maria Theresia Schulte geb. 3 feb 1900 Helmond, overl. 8 april 1985

Theodorus Adrianus Dionisius
geb. 28 aug 1908 ‘s-Hertogenbosch, overl. 3 jan 1911 ‘s-Hertogenbosch

Maria Dymphna Elisabeth (Miep)
geb. 9 sept 1910 ‘s-Hertogenbosch, overl. ?
tr. 24 sept 1934 ‘s-Hertogenbosch met
Adrianus Josephus van den Brekel, geb. 9 mrt 1896 Tilburg, overl. 24 sep 1971 Goirle

Gezin Cornelis Johannes Nouwens en Lucia van Doormaal
Gezin Cornelis Johannes Nouwens en Lucia van Doormaal

De foto is van 1906, hetzelfde jaar als de foto van de motor bij de slagerij.

gezin CJ Nouwens - van Doormaal
gezin CJ Nouwens – van Doormaal
Wie is er jarig?
Vader en zoon hebben van plaats achter de camera gewisseld.
Na enig speurwerk heb ik een redelijk exacte datum kunnen bepalen. Er is in dit decennium alleen in 1911 of 1916 een april waarop een zaterdag 1 april is. In 1911 is Jeanette (rechts) 10 jaar, 15 is veel waarschijnlijker. De foto is dus gemaakt in de eerste week van april in 1916.

Met zijn kleindochter Angèle Vugts-Cleerdin, dochter van Jeanette Cleerdin-Nouwens.

Huizen

Het gezin verhuist in 1904 van Standdaarbuiten naar ‘s-Hertogenbosch. Angele Vugts (dochter van Jeanette Nouwens) schreef me dat een eerdere handel in hout (Standdaarbuiten?) dan net is afgebrand. In ‘s-Hertogenbosch ontdekte hij dat er geen slagerij was. De eerste slagerij is dan op het Emma Plein op het zand. Hier is niets meer over te vinden.

Markt 1900
Markt 1900
Markt 1910, foto A.C. Verhees
Markt 1910, foto A.C. Verhees

In 1908 wonen ze op de markt, nummer 65. Volgens het Rijkstelefoonkantoor in 1915 heeft het adres telefoonnummer 91.

markt 65.org

Markt 65 stond in de veel eerder bekend als “De groote Engel”. Hier logeerde in 1512 Hertog Aert van Brunswijk. Het huis ligt links naast het woonhuis van Jeroen Bosch.

1802 (Markt A 41): H.J. Heeren bron
1822 (Markt A 41): Hermanus Josephus Heeren (brouwer) bron
1899 (Markt C 459): G. Litjens (vleeshouwer)
1908 (Markt C 459): H. van Mierlo (bierhuishouder) – C. Nouwens (runds- en varkensslagerij)
1910 C. Nouwens (rund en varkensslagerij)
1928 C.J. Nouwens
1943 N.V. Nouwens’ Slagerijen (veehandel) – P.A.J. Nouwens (dir. N.V. Nouwens’ slagerijen)

s'-Hertogenbosch 17 juni 1930 - De persfotografen bij de onthulling van het Jeroen Boschmonument
s’-Hertogenbosch 17 juni 1930 – De persfotografen bij de onthulling van het Jeroen Boschmonument. Op de achtergrond de gestreepte luifel van de slagerij.

Cornelis was eigenaar van meerdere huizen.

Situatieschets-en-vergunning-aan-C.J.-Nouwens-over-de-verkoop-van-409-centiaren-bouwgrond-gelegen-langs-de-Van-der-Does-de-Willeboissingel-en-Enckevoirtstraat
Situatieschets en vergunning aan C.J. Nouwens over de verkoop van 409 centiaren bouwgrond gelegen langs de Van der Does de Willeboissingel en Enckevoirtstraat.

Koningsweg 52-54, 56-58
Gevelsteen in de voorgevel boven de ingang. Natuursteen 40 x 40 cm. Datering mogelijk 1912. Maker onbekend.
Op een van de twee ruitvormige stenen is een zeilschip afgebeeld en op de ander een zon met een gezicht.
De beide panden zijn omstreeks 1910 gebouwd in opdracht van mijnheer Nouwens, die van beroep koperslager was. De stenen zijn op de bouwtekening van 1910 niet ingetekend.
Bron: Beeldhouwkunst in de open lucht in ‘s-Hertogenbosch
Koningsweg 52 (1912)
1928 G. de Raaij
Koningsweg 54 (1912)
1928 J.A.M. Cleerdin (is de schoonzoon van Cornelis)
1943 ir. J.H. van Epen (bouwkundige)
Koningsweg 56 (1901)
1928 G.E. Lambert
Koningsweg 58 (1912)
1928 J. Jonker
1943 F.J.L.M. de Jonge (kantoorbediende)

Koningsweg - s'-Hertogenbosch
Koningsweg – s’-Hertogenbosch (Google streetview 2015)

Werken

Cornelis was naast slager ook zakenman.

de Zuid-Nederlandse mandenfabrieken

Acte van oprichting van de Zuid-Nederlandse mandenfabrieken, Sint-Oedenrode, 13 oktober 1919
1 Cornelis Johannes Nouwens slager te ’s-Hertogenbosch.
2 Godefridus van den Water koopman te ’s-Hertogenbosch,
3 Alfred Constant Charles Top Elektrotechniek te ’s-Hertogenbosch.
4 Adrianus Johannes van de Pol mandenfabrikant te Sint Oedenrode.
Die bij deze verklaarde op te richten, behoudens nadere Koninklijke goedkeuring der hierna volgende statuten een naamloze vennootschap ten doel hebbende het fabriceren van manden en hoepels, alsmede den groothandel in hoepels en teenhout. Naam en zetel is: ‘Zuid-Nederlandse mandenfabrieken en is gevestigd te Schijndel etc. Verder nog vermelding van een fabrieksgebouw met woning en erf onder Schijndel sectie F 828 en 829

Akte van wijziging, Sint-Oedenrode, 1920
Adrianus Johannes van der Pol mandenfabrikant wonende te Sint Oedenrode, ten dezen handelende zoo voor zich en als gemachtigde van de heren:
1 Cornelis Johannes Nouwens slager te ’s-Hertogenbosch.
2 Godefridus van de Water koopman te ’s-Hertogenbosch.
3 Alfred Constant Charles Top elektrotechniek te ’s-Hertogenbosch,
blijkens die volmacht uit een akte houdende oprichting eenre Naamloze Vennootschap – behoudens nadere Koninklijke goedkeuring verleden voor mij 13 oktober 1919.

Over Schijndel...
De Heemkunderkring Schijndel schrijft: Na het uitbreken van de oorlog 1914­-1918 kwam de Schijndelse handel met het buitenland stil te liggen. Toch ontstonden er vanaf 1916 meerdere nieuwe industrieën in het dorp. In 1916 waren dit de breifabriek van M. Jansen, drie groente­drogerijen, terwijl in dat jaar de brouwerij van Bolsius omgezet werd in een jamfabriek. In 1918 volgde weer een jamfabriek van de firma Van der Asdonck, waarop 30 mannen en 10 kinderen werk vonden. Tussen 1919 en 1922 werden niet minder dan drie mandenfabrieken opgericht: de Zuid-Nederlandsche Mandenfabriek, de Mandenfabriek Swinkels en Co en de Mandenfabriek “De Zwaan” van J.M.C. Zwanenberg. In 1921 wordt ook nog een nieuwe breifabriek genoemd van de Gebroeders J. en C. den Ouden. De meeste van deze door buitendorpse ondernemers gestichte bedrijfjes waren eendagsvliegen zonder toekomst. We hebben de indruk dat brand in het bedrijf wel eens de oplossing was om uit de zorgen te komen. In het gemeenteverslag van 1920 staat onder het hoofdje Armwezen het volgende: Vooral de veel voorkomende werkeloosheid, veroorzaakt door de malaise in de klompen- en mandenindustrie en de verlaging van de lonen, vertonen een ongunstige ontwikkeling. Ook werd in het begin van dit jaar de bestaande jamfabriek (Bolsius), waarin ongeveer 100 arbeiders tegen een flink loon werk vonden, geheel stop-gezet.

NV Nouwens’ Slagerijen

Oprichting van de NV Nouwens’ Slagerijen, mei 1927
“No. 902. Nouwens’ Slagerijen. Dir C. J. Nouwens. Comm.: J. A. Cleerdin, J. J. v. Doormaal, Groningen en Mr. I. A. Swane, Vucht. Zetel: ’s Bosch. Doel: Handel in vee en vleesch en uitoefening van het bedrijf van slager. Kap.: f 300.000,–, geplaatst f 100.000,– (volg.). w.o. de pref. aandeelen. Aandeelen 5 pref. en 295 gewone van f 1000,– beide aan toonder.”

oprichting Nouwens Slagerijen NV 1927
oprichting Nouwens Slagerijen NV 1927

C.J. Nouwens (Cornelis Johannes, 10 maart 1873, Klundert) is in mei 1927 54 jaar.
J.A. Cleerdin is (Josephus Antonius Maria, 1894 ’s Hertogenbosch) is zijn schoonzoon, getrouwd met Cornelis’ dochter Johanna Adriana Maria, 10 november 1901 Standaardbuiten.
J.J. van Doormaal (Jasper Jacobus, 24 aug 1874 Standaardbuiten) is een broer van zijn vrouw.
Mr I.A. Swane is notaris en woont ook op de markt. Zie ook in het parlementair documentatiecentrum

1906 paasetalage markt 65
1906 paasetalage markt 65

Het regionaalarchieftilburg schrijft:

De NV Nouwens’ Slagerijen ontstond rond 1910 in Den Bosch en had daar een filiaal en veehandel op de Markt. In 1931 kreeg dit bedrijf een filiaal in een van de nieuwe winkelhuizen, op het adres Nieuwlandstraat 59. Deze zaak werd in 1955 opgeheven. Nouwens had in Tilburg ook een filiaal op het Besterdplein.

Het was de eerste slagersonderneming van buiten de stad die hier winkels had. De ‘rondlopende’ winkelhuizen in de knik Nieuwlandstraat-Heuvelstraat zijn zeer beeldbepalend en tamelijk bijzonder voor Tilburg. Architect Frans Hovers vond destijds een mooie relatie met het daartegenover gelegen pand van elektronicahandel Van Boxtel.

adv_1933nouwensad

adv_1931

opening_art_1931

adv_opening_1931

In 1934 is een statuut wijziging gepasseerd, het is nog twee jaar voor het overlijden van Cornelis. Het document is nog niet openbaar dus ik kan nog niet achterhalen wat de wijziging inhoudt.

 

Nouwens' Slagerijen NV 7 feb 1935
Nouwens’ Slagerijen NV 7 feb 1935

Cornelis Johannes Nouwens overlijdt in ’s-Hertogenbosch op 9 juni 1936.

overlijden Cornelis Johannes Nouwens 9 juni 1936
overlijden Cornelis Johannes Nouwens 9 juni 1936
Overlijden CJ Nouwens 1936 Overlijden Cornelis Johannes Nouwens - 9 juni 1936 adv
Rustplaats CJ Nouwens
Rustplaats Cornelis Johannes Nouwens en Lucia van Doormaal (foto 2015)