Judocus Petrus Nauwen

Vandaag 18 november in 1599 is in Oisterwijk gedoopt Judocus Petrus Nauwen alias Piggen. Judocus wordt ook wel Joost Peeterssen genoemd. Joost is de zoon van Petrus Petrus Jan Nauwen (~1570) en Anna Johannes Priem.

geboorte-jodocus-nouwen-18-nov-1599-oisterwijk

Joost trouwt twee keer. De eerste  keer is ongeveer in 1636 in Loon op Zand met Maijken Daniel Willemssen van Gorcum.  Maijken is de dochter van Daniel Willemssen Peeters van Gorcum en Barbara Jan Stevens. Maijken is overleden begin 1644 in Loon op Zand.

Joost’s tweede huwelijk is wederom in Loon op Zand. Dit keer op 5 juni 1644 in Loon op Zand met Jenneken Geeridt Henrick  de oude Geeridts. Jenneken is de dochter van Geeraerdt Hendrick Geeraertssen en Lijntken Jan Thonis Wolffs,  ze is geboren omstreeks 1600 en overleden op een onbekende datum.

Huwelijk Joost Peter Piggen en Jenneken Geeridt Hendrick Geeridts 5 juni 1644
Huwelijk Joost Peter Piggen en Jenneken Geeridt Hendrick Geeridts 5 juni 1644

Over Jenneken (de oude) weten we niet veel, maar over haar zusje, Jenneken (de jonge) weten we toevallig heel veel!  Alvast een kleine hint: ze trouwt op 29 november 1652 in Nieuw Amsterdam, tegenwoordig beter bekend als Brooklyn, New York. Dit is zes jaar nadat Peter Stuyvesant werd aangesteld als directeur-generaal van de Nederlandse kolonie Nieuw-Nederland, totdat deze in 1664 werd veroverd door de Engelsen. Dit bijzondere verhaal krijgt binnenkort een eigen pagina.

28 feb 1679 Loon op Zand, Folio 74 1.
Cornelis Janssen Oerlemans en Jan Aerts Kleijns, als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Geerits Molders en Ida Jans Oerlemans, 2. genoemde Jan, gehuwd met Jenneken Anthonis van der Aa en daarom tevens voor Corstiaen en Catharina Anthonis van der Aa, 3. Hendricxken Geerit Henrick Geerits, 4. Cornelia Jan Geerits en 5. Peeter Joosten Nauwen, allen bloedverwanten van Jenneken Geerit Henrick Geerits, die enige tijd geleden vertrokken is naar Nieuw Nederland, bekennen ontvangen te hebben van Aert Huijbert Teulings een bedrag van 82 gulden en 6 stuivers terzake van achterstallige rente op een schuld van 215 gulden. 28-2-1679.   

Kinderen van Joost en Maijken

i. Joannes Judocuszn Petrus (Jan Joosten) Nouwens is gedoopt op 25 oktober 1637 in Loon op Zand en overleden voor 24 februari 1698. Deze Jan is de volgende in de stamreeks.

ii. Adriaen Joost Peter Nouwens is gedoopt op 26 februari 1640 in Loon op Zand en overleden voor 1708 in Tilburg.

doop-adriaen-joost-peter-nauwen-26-2-1640

Adriaen trouwt met een onbekende vrouw.  Zij is overleden op 13 oktober 1708 in Tilburg

Kinderen van Adriaen en zijn onbekende echtgenoot

i. Anna Arien Joost Pigghen Nauwen overleden op een onbekende datum.
ii. Paulus Adriaen Joost Peter (Nauwen) Nouwens overleden op een onbekende datum.
iii. Barbara Judocus Nauwen is gedoopt op 26 februari 1640  in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.doop-barbara-judocus-nouwens-loon-op-zand-26-feb-1640
 iv. Barbara Judocus Nauwen is gedoopt op 31 jan. 1644 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.doop-barbara-judocus-nouwens-loon-op-zand-31-jan-1644
v. Anna Nouwens is gedoopt op 31 jan. 1644 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

Zou de geboorte van deze tweede tweeling aanleiding geweest zijn van het overlijden van hun moeder? We kunnen het alleen gissen.

Kinderen van Joost en Jenneken (de oude)

v. Maria Piggen is gedoopt op 12 maart 1645 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

doop-maria-piggen-loon-op-zand-12-maart-1645

vi. Peter Joost Nouwens is gedoopt op 5 augustus 1646 in Loon op Zand en overleden op een onbekende datum.

doop-peter-joost-nouwens-loon-op-zand-5-aug-1646

Peter huwde Elisabeth Adriaen Jan Peter Sc(h)apendonck Willems omstreeks 1680. Elisabeth is de dochter van Adriaen Jan Peter Willems Schapendonck en Marie Willem Martens van Buel. Ze is gedoopt op 23 februari 1662 in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum.

Kinderen van Peter en Elisabeth

i. Adrianus Peter Nouwens is gedoopt op 12 december 1682 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
ii. Maria Peter Joost Nouwens is gedoopt omstreeks 1683 in Tilburg en overleden op 2 september 1716 in Loon op Zand.
iii. Guilielma Petrus Nouwens is gedoopt op 26 april 1685 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
iv. Joannes Peter Nouwens is gedoopt op 10 oktober 1687 in Oisterwijk en overleden op een onbekende datum.
v. Jenneke Peter Joost Nouwens (tr. Priems) is gedoopt omstreeks 1690 in Tilburg en overleden op een onbekende datum.
vi. Joost Peter Nouwens overleden op 29 januari 1720 in Tilburg.

Bronnen

Loon op Zand: aanslag op vaste goederen 1650
Molenstraat Jan Geeritssen en Joost Peeter Nauwen, erfgenamen van Geerit Hendricx hun twee steden met land en weiden op de Molenstraat, groot 14 lps. 25 rdn. 17 gld. 10 st. (huis van Jan Geeritssen: 2 gld., huis van Joost Peeter Nauwen: 20 st.)

ZetBoek 1654
Joost Peter Nauwen – stede en land van de heer van Loon 4 gulden 2 stuivers 6 penningen

Over Jenneken Loon op Zand 1662
aanslag op vaste goederen: Molenstraat de weduwe van Joost Peter Nauwen – een derde deel van een stede met hof en ca. 2 lps. 12,5 rdn. land, gekomen van haar ouders, aanslag: 24 st. 10.

De laatste bron waar Jenneken als weduwe wordt vermeld is de enige aanwijzing voor de datum van overlijden van Joost, voor 1662.