Don Giuseppe Nouwens

Dat Pasen een serieuze zaak is, ook op 1 april 1904, blijkt uit een aankondiging van de mogelijkheid voor Italiaanse arbeiders in de stad Nijmegen. De Gelderlander schrijft op die dag:

Wie is Don Giuseppe Nouwens? Dat raadsel was snel opgelost. Wie is er priester en spreekt Italiaans? Giuseppe is het Italiaans voor Joseph. Het moet onze Dr J. Nouwens zijn.

Johannes Petrus Nouwens “Josephus” in 1908

Trix & Naus

In de Nederlandsche staatscourant van 24-04-1869 wordt melding gemaakt van een samenwerking tussen de heren Martinus Trix en Johannes Nouwens. Aan het eind van hetzelfde jaar staat er in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 14-12-1869.

Beide berichten maken melding van het oprichten van een vennootschap. De ene keer onder de naam Trix & Nous, dan later Trix & Naus.

Nederlandsche staatscourant van 24-04-1869

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 14-12-1869

Bij akte van den eersten Januarij 1869, is door de ondergeteekenden MARTINUS TRIX en JOH. NOUWENS, Fabrikanten , beiden te Uden woonachtig, onder de firma TRIX & NAUS, voor onbepaalden tijd, eene Vennootschap aangegaan, waarvan de zetel is gevestigd te Uden , en die ten doel heeft het koopen, verkoopen en fabriceren van Linnen en Katoenen Goederen. Beide Vennooten zijn gelijkelijk geregtigd, onder firma te teekenen en alzoo de Vennootschap aan derden te verbinden; tot het opnemen van gelden, het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen wordt de onderteekening van beide Vennooten vereischt. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het bepaalde bij art. 28 Wetboek van Koophandel.
Uden, 4 Mei 1869.
M. TRIX. J. NOUWENS.

Martinus Trix, geboren op 9 november 1806 te Boxmeer, trouwt op 8 mei 1846 te Uden met Maria Theresia Nuijts, geboren op 4 december 1812 te Bergeijk.
Zijn ouders zijn Wilhelmus Josephus Trix en Joanna Tunnesen. Haar ouders zijn Andries Peter Nuijts en Anna Maria Schirmer.

Ze krijgen in 1850 een dochter Antoinette Christine Marie Trix. Antoinette trouwt in 1881 met Franciscus Aloysius Michael Scheefhals met wie ze in 1893 een testament opmaakt. Zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2285234168

Het raadsel is waarom deze Johannes Nouwens zijn firma Naus noemt?

Petrus Nouwens is geboren op 18 apr. 1797 in Veghel en overleden op 15 dec. 1861 in Uden. Hij huwde Justina van der Aa op 7 feb. 1823 in Veghel. Justina, dochter van Danielis Justine van der Aa en Pratronilla Justi van de Zanden, is geboren op 28 jan. 1799 in Veghel en overleden op 10 sep. 1831 in Veghel.
Petrus is Boerenknegt.
Kinderen van Petrus Nouwens en Justina van der Aa :

1Johannis Nouwens is geboren op 16 nov. 1823 in Veghel en overleden op 13 dec. 1903 in Uden.
2Petrus Nouwens is geboren op 6 apr. 1826 in Veghel, tr. Johanna ten Ham en is overleden op 18 okt. 1899 in Utrecht.
3Theodora Maria Nouwens is geboren op 1 sep. 1828 in Veghel, tr. Hendricus van den Berg en is overleden op 20 jun. 1911 in Veghel.
4Theodorus Nouwens is geboren op 9 sep. 1831 in Veghel en overleden op 29 sep. 1831 in Veghel.

De eerstgeborene Johannis is de mede-oprichter van Trix & Naus.

Johannis Nouwens is geboren op 16 november 1823 in Veghel en overleden op 13 december 1903 in Uden. Hij huwde Carolina Antonia Schoenmakers op 18 sep. 1850 in Uden. Carolina Antonia, dochter van Martinus Schoenmakers en Dorothea van den Broek, is geboren op 9 jun. 1829 in Uden en overleden op 3 okt. 1852 in Uden. Hij huwde opnieuw met Hendrica Johanna Warrong op 23 apr. 1853 in Uden. Hendrica Johanna, dochter van Antonius Warrong en Clara Johanna Hermans, is geboren op 22 mrt. 1821 in Grave en overleden op 26 mrt. 1854 in Uden.
Johannis is winkelier, fabrikant, blauwverver en armenmeester.

Bevolkingsregister van Uden.

De verklaring van het gebruik van Naus komt uit zijn stamreeks. Zijn vader is geboren in de periode van vóór de invoering van de burgerlijke stand van 1811. Dus in een periode dat de schrijfwijze van namen niet strikt gereguleerd was. Johannis opa heet Joachim Ludovicus Naus of Nauwens, zijn vader heet Ludovicus Peter Naus, en zijn vader heet Peter Naus etc. Dit is de stamreeks uit Kessel en Grubbenvorst in Limburg.

En daarmee is deze Nouwens een onderdeel van een andere stamreeks dan de Nauwen uit Oisterwijk, Udenhout en Loon op Zand, het westen van Noord-Brabant.

Hoe het de firma TRIX & NAUS vergaat is mij onbekend. Er is niet zo veel over te vinden.
De Nederlandsche staatscourant schrijft op 15-07-1882

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant – 15-07-1882

Martinus Trix is op 15 september 1880 overleden. Nouwens ligt er blijkbaar uit. De Weduwe Trix en een nieuwe meneer, Scheefhals gaan verder met de onderneming.

Wellicht is dit de reden dat Nouwens zich terugtrekt?

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant – 15-07-1882

Johannis zal op 13 december 1903 op 80jarige leeftijd overlijden in Uden.

Koop van twee winkelpanden aan de Bossche markt in 1918.

Via de website van erfgoed ’s Hertogenbosch vond ik ook de koopakte van twee winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen aan de Groote Markt. sectie H, nummer 4978. De verkoper was de (voormalig) slager Gerardus Litjens. Hij kocht het pand in december 1898.

Kosten op 2 september 1918: 35.000 gulden. Vergelijkbaar met ongeveer € 250.000 in 2020.

transport van 2 september 1918 – Sectie H, Nummer 4978 – later Markt 65
Lees verder Koop van twee winkelpanden aan de Bossche markt in 1918.

Oprichting Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij

Een nieuwe ontdekking in het archief naar aanleiding van de publicatie van de notariële archiefstukken uit de periode 1916-1925.

Naam archief:Notarieel Archief ‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:0072
Datum:22/4/1917
Inventarisnummer akte:0399
Aktenummer:0115
Notaris:M.H.J.W. Eycken
Rechtshandeling:oprichting
Korte samenvatting:der naamlooze vennootschap Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij gevestigd te ‘s-Hertogenbosch door Cornelis Johannes Nouwens en cons. aldaar.

Oprichters:
1. Cornelis Johannes Nouwens, koopman. (wordt aangewezen als directeur)
2. Meester Judocus Antonius Swane, advocaat v. Procureur
3. Martinus Verberk, directeur ener Bank
4. Cornelis Johannes van der Put, koop,an, allen wonende te ’s Hertogenbosch.

Lees verder Oprichting Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij

Het marktcomité in de diligence

In het archief vond ik twee foto’s van Cornelis Nouwens:
6 juli 1935, viering 750-jarig bestaan van de stad. Het marktcomité in de diligence voor café-restaurant “Lohengrin”. Voorop Frits van de Ven, Chr. Smits, C. Eickholt. Dan Jan Rademaker, W. Mulders, C. Nouwens en echter M. van de Bruggen, W. Hopmansen en A. Schouten. In het rijtuig zaten de heren C. Verhagen en C. Gips (van Firma Vos).

Fotopersbureau Het Zuiden – 6 juli 1935

Fotopersbureau Het Zuiden – 6 juli 1935
Cornelis Nouwens 6 juli 1935

Van Verkeersdrukte in Rotterdam tot Luitenant-Kolonel in Indonesië

Zo bladerend door de krantenarchieven kwam ik op een aantal verwijzingen naar een luguber incident in Rotterdam. Het eerste bericht stond in een krant in Leeuwarden.

Leeuwarder Courant 4 aug 1900

Even later in het Rotterdamsch nieuwsblad het berichten van overlijden van A.L. Nouwens van 16 maanden.

Rotterdamsch nieuwsblad 6 aug 1900

Adrianus Laurentius Nouwens is op 15 mrt 1899 in Rotterdam geboren. Hij is de zoon van Johannes Christianus Nouwens (Rotterdam 1876 – ?) en Maria van Rij (Nieuw Hellevoet 1877- Zeist 1956). Ze zijn afstammelingen van Adriaen Jan Nouwens en Maria Sprangers (getrouwd 1699 in Waspik) en komen dus uit de tak van Loon op Zand.

Voor de specialisten: de kleine Adrianus is mijn zesde neef in de tweede graad.

Lees verder Van Verkeersdrukte in Rotterdam tot Luitenant-Kolonel in Indonesië

Familie Nouwes?

Vandaag was ik wat aan het bladeren en vond ik ene Cornelis Nouwes. Waarom zou de beste Kees niet meer de tweede N in zijn naam gebruiken en zijn vader wel? Cornelis is geboren in 1850, zijn vader in 1816, beide ruim na de introductie van de burgerlijke stand waarin de namen redelijk stabiel en leesbaar zijn vastgelegd.

Cornelius Nouwens is geboren op 20 jun. 1816 in Dussen en overleden op 6 mrt. 1891 in Dussen. Hij huwde Joanna van Baardwijk. Joanna overleden op 14 mei 1873 in Dussen.

Kinderen van Cornelius Nouwens en Joanna van Baardwijk:

Lees verder Familie Nouwes?

drie broers, één tijdschrift

Spannen drie broers hier samen, of is dit een kwestie van sponsoring van het clubblad van het jongste broertje?

Op pagina 4 van De Hanzebode; off. orgaan van De Hanze, R.K. Vereeniging van Neringdoenden, jrg 3, 1905, no 60, 02-06-1905 staan twee advertenties:

Vleeschouwerij van C.Nouwens en Magazijn “de Ster” van D.C. Nouwens in het tijdschrift onder hoofdredactie van hun jongste broer J. Nouwens

een vleesexport contract uit 1902

In het Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond, 1902, no 191, 06-09-1902 vinden we een stukje tekst over een contract tussen de boerenbond en Cornelis Nouwens, vleeschhouwer uit Standdaarbuiten.

Verder deeld zijn Eerw [red: G.v.d. Elsen, collega van Johannes Nouwens, broer van de vleeschhouwer…] mede dat hij als rector gymnasium te Heeswijk zijn ontslag heeft aangevraagd en verkregen, zoodat hij zich in ’t vervolg alleen aan de belangen van den Boerenbond kan wijden; vervolgens dat de Boerenbond in de een persoon heeft gevonden die de vette kalveren voorde boeren naar Bierman zal opzenden
een contract, dat hier wordt afgedrukt.

Lees verder een vleesexport contract uit 1902