Trix & Naus

In de Nederlandsche staatscourant van 24-04-1869 wordt melding gemaakt van een samenwerking tussen de heren Martinus Trix en Johannes Nouwens. Aan het eind van hetzelfde jaar staat er in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 14-12-1869.

Beide berichten maken melding van het oprichten van een vennootschap. De ene keer onder de naam Trix & Nous, dan later Trix & Naus.

Nederlandsche staatscourant van 24-04-1869

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant 14-12-1869

Bij akte van den eersten Januarij 1869, is door de ondergeteekenden MARTINUS TRIX en JOH. NOUWENS, Fabrikanten , beiden te Uden woonachtig, onder de firma TRIX & NAUS, voor onbepaalden tijd, eene Vennootschap aangegaan, waarvan de zetel is gevestigd te Uden , en die ten doel heeft het koopen, verkoopen en fabriceren van Linnen en Katoenen Goederen. Beide Vennooten zijn gelijkelijk geregtigd, onder firma te teekenen en alzoo de Vennootschap aan derden te verbinden; tot het opnemen van gelden, het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen wordt de onderteekening van beide Vennooten vereischt. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het bepaalde bij art. 28 Wetboek van Koophandel.
Uden, 4 Mei 1869.
M. TRIX. J. NOUWENS.

Martinus Trix, geboren op 9 november 1806 te Boxmeer, trouwt op 8 mei 1846 te Uden met Maria Theresia Nuijts, geboren op 4 december 1812 te Bergeijk.
Zijn ouders zijn Wilhelmus Josephus Trix en Joanna Tunnesen. Haar ouders zijn Andries Peter Nuijts en Anna Maria Schirmer.

Ze krijgen in 1850 een dochter Antoinette Christine Marie Trix. Antoinette trouwt in 1881 met Franciscus Aloysius Michael Scheefhals met wie ze in 1893 een testament opmaakt. Zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2285234168

Het raadsel is waarom deze Johannes Nouwens zijn firma Naus noemt?

Petrus Nouwens is geboren op 18 apr. 1797 in Veghel en overleden op 15 dec. 1861 in Uden. Hij huwde Justina van der Aa op 7 feb. 1823 in Veghel. Justina, dochter van Danielis Justine van der Aa en Pratronilla Justi van de Zanden, is geboren op 28 jan. 1799 in Veghel en overleden op 10 sep. 1831 in Veghel.
Petrus is Boerenknegt.
Kinderen van Petrus Nouwens en Justina van der Aa :

1Johannis Nouwens is geboren op 16 nov. 1823 in Veghel en overleden op 13 dec. 1903 in Uden.
2Petrus Nouwens is geboren op 6 apr. 1826 in Veghel, tr. Johanna ten Ham en is overleden op 18 okt. 1899 in Utrecht.
3Theodora Maria Nouwens is geboren op 1 sep. 1828 in Veghel, tr. Hendricus van den Berg en is overleden op 20 jun. 1911 in Veghel.
4Theodorus Nouwens is geboren op 9 sep. 1831 in Veghel en overleden op 29 sep. 1831 in Veghel.

De eerstgeborene Johannis is de mede-oprichter van Trix & Naus.

Johannis Nouwens is geboren op 16 november 1823 in Veghel en overleden op 13 december 1903 in Uden. Hij huwde Carolina Antonia Schoenmakers op 18 sep. 1850 in Uden. Carolina Antonia, dochter van Martinus Schoenmakers en Dorothea van den Broek, is geboren op 9 jun. 1829 in Uden en overleden op 3 okt. 1852 in Uden. Hij huwde opnieuw met Hendrica Johanna Warrong op 23 apr. 1853 in Uden. Hendrica Johanna, dochter van Antonius Warrong en Clara Johanna Hermans, is geboren op 22 mrt. 1821 in Grave en overleden op 26 mrt. 1854 in Uden.
Johannis is winkelier, fabrikant, blauwverver en armenmeester.

Bevolkingsregister van Uden.

De verklaring van het gebruik van Naus komt uit zijn stamreeks. Zijn vader is geboren in de periode van vóór de invoering van de burgerlijke stand van 1811. Dus in een periode dat de schrijfwijze van namen niet strikt gereguleerd was. Johannis opa heet Joachim Ludovicus Naus of Nauwens, zijn vader heet Ludovicus Peter Naus, en zijn vader heet Peter Naus etc. Dit is de stamreeks uit Kessel en Grubbenvorst in Limburg.

En daarmee is deze Nouwens niet een onderdeel van van mijn stamreeks, de Nauwen uit Oisterwijk, Udenhout en Loon op Zand, het westen van Noord-Brabant.

Hoe het de firma TRIX & NAUS vergaat is mij onbekend. Er is niet zo veel over te vinden.
De Nederlandsche staatscourant schrijft op 15-07-1882

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant – 15-07-1882

Martinus Trix is op 15 september 1880 overleden. Nouwens ligt er blijkbaar uit. De Weduwe Trix en een nieuwe meneer, Scheefhals gaan verder met de onderneming.

Wellicht is dit de reden dat Nouwens zich terugtrekt?

Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche courant – 15-07-1882

Johannis zal op 13 december 1903 op 80jarige leeftijd overlijden in Uden.