Alweer Nouens

Naar aanleiding van het vorige verhaaltje over de familie Nouens stuurde Marcel Vermeulen me een uitgebreid geïllustreerd verhaal over de familie van zijn moeder, een Nouens.

Cornelis Elizabethsz Nouens is schoenmaker. Hij huwde Geertruida Maria Duffels op 25 okt. 1882 in Delft. Geertruida Maria, dochter van Petrus Cornelis Johannes Duffels en Jacoba Cornelia Peterse, is geboren op 23 maart 1855 in Delft.

Over hem is er verder weinig bekend. Van zijn vrouw Geertrui Duffels, overleden in Delft op 22 januari 1944 is een bidprentje.

Geertrui Duffels

Hun zoon Cornelis Johannes Maximiliaan Nouens (Marcel’s overgrootvader) is geboren op 14 augustus 1883 in Delft en overleden op 2 maart 1936 in Leiden. Hij was werkzaam in een sigarenfabriek. Het gezin woonde in de Pieterstraat in Delft. Later woonden zij aan de Coenderstraat 53 te Delft, vlak achter het station.
Zijn grootvader vertelde aan Marcel dat zijn overgrootvader in Leiden uit de trein stapte, onwel werd en daar is overleden.
Zijn vrouw Wilhelmina Frederika de Raad is geboren op 21 januari 1885 te Delft en overleden 5 februari 1968 te Delft. Zij heeft tot begin jaren 60 aan de Coenderstraat gewoond. Ze is overleden in de Hovenierstraat 7 te Delft.

Wilhelmina Frederika de Raad
Coenderstraat 53 in Delft

Hun kinderen:

  1. Cornelis Nouens werd geboren op 22 maart 1907, in Delft, hij is overleden op 24 september 2001 te ’s Gravenhage. Was in de artiestenwereld bekend als ome Kees. Hij verzorgde complete feestavonden met alles erop en eraan. Komt ook voor in militaire register.
    Kees is getrouwd met Johanna Vos geboren in 1916 te Pijnacker. Ze zijn gescheiden in de jaren 70. Het echtpaar heeft een dochter Wilhelmina Frederika Nouens geboren in 1934. Zij leeft nog en woont in Den Haag.
Cornelis Nouens en Johanna Vos
Wilhelmina Frederika Nouens en Wilhelmina Frederika Nouens de Raad

2. Wilhelmina Frederika Nouens werd geboren op 28 mei 1909, in Delft, zij is gestorven in 1982, ongeveer 73 jaar oud, in Delft. Zij trouwde op latere leeftijd met groenteboer Cornelis Sanders, geen kinderen.

Wilhelmina Frederika Nouens en Cornelis Sanders – rechts Johanna Vos en haar dochter Wilhelmina Frederika Nouens

Marcel schrijft: “Cor(nelis) Sanders een groentezaak en had een groot aantal panden in Delft in zijn bezit. Het was een uiterst gierige man. Als mijn grootouders er op bezoek kwamen kregen ze bij vertrek 2 sinaasappels mee voor de kinderen. Mijn grootouders hadden echter zeven kinderen!!!”

3. Jacobus Cornelis Maximiliaan Nouens geboren op 17 december 1911 te Delft, overleden 3 juni 1930 te Delft.

4. Johan Cornelis Nouens, geboren 10 november 1913 te Delft overleden 9 november 1915 te Delft.

5. Johan Cornelis Nouens geboren op 17 december 1916, in Delft, overleden 21 januari 2009 te Rotterdam. Getrouwd met Maria Bleijenberg geboren 7 april 1920 te Oudewater, overleden 1 februari 1970 te Oudewater.
Het echtpaar heeft 7 kinderen waarvan er nog 5 in leven zijn.

Ten slotte een overzicht van de nakomelingen van Cornelius Nouwens met de link naar de familie Nouens. (klik om te vergroten en te downloaden)