introductie Ad Nouwens

Mijn naam is Ad Nouwens. In 2009 is mijn vader overleden. Het is altijd gebruikelijk geweest dat mijn vader, Adrianus Cornelis Johannes Nouwens(Ad), zijn verjaardag vierde op 24 juli. In 2009 bleek bij de Burgerlijke Stand echter dat zijn geboortedatum geregistreerd staat op 25 juli 1929.

Dit was voor mij de aanleiding om me verder te verdiepen in mijn eigen familiegeschiedenis, mijn roots.

Het verhaal ging dat de vader van mijn vader, Petrus Joannes Maria Nouwens(Piet), met een borrel op aangifte deed. Aannemelijker is dat de geestelijke macht hier zijn greep had op de Rooms-katholieken. Pas als een kind gedoopt zou zijn, zou het een door God erkend kind zijn. De geestelijken pretendeerden de goddelijke macht hoger als de wettelijke. De datum van doop werd dus de geboortedatum. Er werd dus zo snel mogelijk gedoopt. Een onwettig kind, een schande, werd dan ook pas gewettigd als de ouders in het huwelijk traden.

Van Nauwens naar Nouwens

Een paar generaties eerder wordt Norbertus Nauwens, gedoopt in Udenhout. Hij is de zoon van Reijneri Nauwens en Maria van der Laeck. Norbertus huwt in Bladel in 1778 voor de eerste keer met Elisabeth Adriaens. Norbertus kreeg op zijn trouwakte de familienaam “Nouwens” mee. Zijn vrouw stierf op het kraambed in 1801. Het doodgeboren kind, het achtste uit het huwelijk, werd naamloos op 10 augustus 1801 alsnog gedoopt.

Op 12 september 1802 huwde Norbertus met Josiena Burgers. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren die allen binnen vier maanden na geboorte stierven. In de geboorteaktes van de kinderen uit zijn eerste huwelijk werd hij altijd Lambertus genoemd. Norbertus stierf op 5 februari 1826 in Bladel als Norbert Nauwens. Zijn kinderen droegen de familienaam “Nouwens”. En zeven generaties later dragen nog steeds zijn nazaten de familienaam Nouwens. Leuk detail is dat mijn zoon sinds kort in Bladel woont en mij berichtte dat hij een graf gevonden had met de stamnaam Nauwens.

Op zoek naar Nauwen-Nauwens-Nouwens

Ik zoek altijd in gemeentelijke archieven, doopregisters en dergelijke en ga nooit af op stambomen die een ander al heeft geschreven. Liever heb ik minder details die juist zijn dan gegevens die onjuist zijn. En die heb ik al veel gezien. Toch surf in wel eens langs het web en onlangs kwam ik Nouwens.org tegen. Een site die ik nog niet kende en na een kort bezoek zag ik wel enige raakvlakken. Een kort en enthousiast contact met Hans Nouwens later kreeg ik de uitnodiging om een stukje te schrijven voor de site.  Met plezier doe ik dat en Hans en ik gaan op termijn elkaars gegevens aanvullen en zien in hoeverre we familie zijn en waar dat raakvlak ontstaan is. Ik hoop jullie nog met vele details over Nauwen-Nauwens-Nouwens te kunnen verrassen.

Met vriendelijke groet,
Ad Nouwens,
Tilburg