Tagarchief: Udenhout

Coletta Catharina Kin uit Baarle-Nassau

Eerder schreef of vertelde ik over een onderzoekje waar ik met een naamgenoot in ‘s-Hertogenbosch DNA samples vergeleken heb. Het resultaat was teleurstellend. Er bleek geen DNA match te zijn tussen mij en een naamgenoot waar op papier er wel een directe, heel verre verwantschap lijkt te zijn. Er is dus ergens in de keten (17 generaties terug en 16 generaties vooruit in de tijd) een verschil tussen een natuurlijke vader en een juridische vader. In de volksmond ook wel een onecht kind geheten.
Een opmerkelijke feit in zo’n nette familie Nouwens…

Vanavond bleek hoe netter de familie hoe groter deze kans eigenlijk is. Ik vond een document (pdf)  *1) wat schrijft over de parenteel van koning Willem III met zijn 90 relaties, bastaarden en hun nakomelingen.
Van zijn 111 bastaarden zijn er 86 die zelf weer kinderen hebben gekregen. Snel even zoeken dacht ik nog, je weet maar nooit. En ja hoor! Op pagina 71 vond ik er een paar.

Petronella Coleta Josephina Brekelmans, roepnaam Nellie, geboren Goirle 11-3-1925, overleden Udenhout 15-3-2001, 76 jaar en 4 dagen oud, dochter van IV-bs.
Zij is getrouwd Goirle 24-7-1950, op 25-jarige leeftijd met Janus Nouwens (27 jaar oud), geboren 20-10-1922, overleden Udenhout 15-3-2001. Toevallig had ik met de kleinzoon van Janus contact over het DNA.

Nellie’s moeder is Catharina Johanna Maria Witters, geboren Goirle 28 mei 1901.
Haar vader is Gerardus Ludovicus Witters, geboren Baarle-Nassau 27-3-1865.
Zijn moeder is Coletta Catharina Kin, geboren Brussel 30-8-1838.
Coletta is een natuurlijke (onwettige maar bekende) dochter van Willem III Alexander Paul Frederik Lodewijk, Koning der Nederlanden (1849-1890), Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, Hertog van Limburg, geboren Brussel 19-2-1817 met Maria Catharina Kin, naaister, geboren Baarle-Nassau 13 mrt 1814.

Voor wie niet heeft opgelet tijdens de geschiedenislessen: Koning Willem III is de vader van Koningin Wilhelmina, moeder van Koningin Juliana, moeder van Prinses Beatrix, moeder van Koning Willem Alexander.

Maria Catharina lijkt haar plaatsnaam en beroep op een andere en heel creatieve manier te hebben gecombineerd…

*1) Over de website pateo.nl. De auteur van deze website heeft een sterke mening over zijn versie van de waarheid die soms ver af lijkt te staan van de algemeen bekende verhalen. Ik kan niet beoordelen welke het meest waarheidsgetrouw is.

Jan Jan Nauwen

Ergens rondom het jaar 1500 is in Oisterwijk geboren Jan Jan Nauwen. Jan is de zoon van Jan Nauwen en onbekende moeder.

Regestenlijst van inv.nr. 222, Algemeen Protocol, 11 januari 1518 – 8 januari 1519.
847.Sch.Otw.222,16r-1
2 april 1518  [opten heyligen vrydach]
Jan z.w. Claes Piggen ende Jan z.w. Jan Nouwen hebben geloeft Peter Ariaen Sterts 10 Rgld te betalen van Ste Geertruden dach a.s. over 4 jaar met 4 L rogs op elke St Geertrudendach op voorwaarde dat ze de penningen van deze pacht iedere Geertruidendach mogen betalen met de pacht

Lees verder Jan Jan Nauwen

Peter Jan Nauwen

Circa 1535 is in Udenhout geboren Peter Jan Nauwen, alias Piggen. Peter is de zoon van Jan Jan Nauwen (circa 1500) en Jenneken Claes Piggen.

Gelukkig zijn de vernoemingen keurig volgens het gebruik van die tijd want over deze Peter is helaas niet veel te vinden, zo blijft vooralsnog ook de naam van zijn vrouw een raadsel. De enige boterzachte aanwijzing voor haar naam zijn de namen van twee kleindochters: Maijken en Maria. Het aantal bronnen waarin Peter genoemd wordt is heel beperkt, zo zijn er geen doopboeken meer overgebleven uit die tijd.

Lees verder Peter Jan Nauwen

introductie Ad Nouwens

Mijn naam is Ad Nouwens. In 2009 is mijn vader overleden. Het is altijd gebruikelijk geweest dat mijn vader, Adrianus Cornelis Johannes Nouwens(Ad), zijn verjaardag vierde op 24 juli. In 2009 bleek bij de Burgerlijke Stand echter dat zijn geboortedatum geregistreerd staat op 25 juli 1929.

Dit was voor mij de aanleiding om me verder te verdiepen in mijn eigen familiegeschiedenis, mijn roots.

Het verhaal ging dat de vader van mijn vader, Petrus Joannes Maria Nouwens(Piet), met een borrel op aangifte deed. Aannemelijker is dat de geestelijke macht hier zijn greep had op de Rooms-katholieken. Pas als een kind gedoopt zou zijn, zou het een door God erkend kind zijn. De geestelijken pretendeerden de goddelijke macht hoger als de wettelijke. De datum van doop werd dus de geboortedatum. Er werd dus zo snel mogelijk gedoopt. Een onwettig kind, een schande, werd dan ook pas gewettigd als de ouders in het huwelijk traden.

Van Nauwens naar Nouwens

Een paar generaties eerder wordt Norbertus Nauwens, gedoopt in Udenhout. Hij is de zoon van Reijneri Nauwens en Maria van der Laeck. Norbertus huwt in Bladel in 1778 voor de eerste keer met Elisabeth Adriaens. Norbertus kreeg op zijn trouwakte de familienaam “Nouwens” mee. Zijn vrouw stierf op het kraambed in 1801. Het doodgeboren kind, het achtste uit het huwelijk, werd naamloos op 10 augustus 1801 alsnog gedoopt.

Op 12 september 1802 huwde Norbertus met Josiena Burgers. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren die allen binnen vier maanden na geboorte stierven. In de geboorteaktes van de kinderen uit zijn eerste huwelijk werd hij altijd Lambertus genoemd. Norbertus stierf op 5 februari 1826 in Bladel als Norbert Nauwens. Zijn kinderen droegen de familienaam “Nouwens”. En zeven generaties later dragen nog steeds zijn nazaten de familienaam Nouwens. Leuk detail is dat mijn zoon sinds kort in Bladel woont en mij berichtte dat hij een graf gevonden had met de stamnaam Nauwens.

Op zoek naar Nauwen-Nauwens-Nouwens

Ik zoek altijd in gemeentelijke archieven, doopregisters en dergelijke en ga nooit af op stambomen die een ander al heeft geschreven. Liever heb ik minder details die juist zijn dan gegevens die onjuist zijn. En die heb ik al veel gezien. Toch surf in wel eens langs het web en onlangs kwam ik Nouwens.org tegen. Een site die ik nog niet kende en na een kort bezoek zag ik wel enige raakvlakken. Een kort en enthousiast contact met Hans Nouwens later kreeg ik de uitnodiging om een stukje te schrijven voor de site.  Met plezier doe ik dat en Hans en ik gaan op termijn elkaars gegevens aanvullen en zien in hoeverre we familie zijn en waar dat raakvlak ontstaan is. Ik hoop jullie nog met vele details over Nauwen-Nauwens-Nouwens te kunnen verrassen.

Met vriendelijke groet,
Ad Nouwens,
Tilburg

Petrus Petrus Jan Nauwen (Piggen)

Van deze Peter Peter Jan Nauwen is geen exacte geboortedatum te vinden. Wat we wel van hem weten is dat hij omstreeks 1570 geboren is, waarschijnlijk in Oisterwijk. De oudste Katholieke doopboeken van Oisterwijk zijn van 1597.   De kinderen van Peter Peter vinden we terug in deze Katholieke doopboeken.
De Nederduits Gereformeerde  doop en trouwboeken en schepenbank archieven zijn er vanaf 1648.

Peter Peter Jan Nauwen heeft als alias Piggen. Dit is heel verwarrend voor het zoeken. De Nauwen familie in deze tijd gebruikt zowel de naam Nauwen als Piggen. Vooralsnog lijkt het er op dat de oorsprong van deze dubbele naam de oma is van Peter, Jenneken Claes Piggen. Een paar generaties lang is de naam dubbel gebruikt, een redelijk aantal is doorgegaan met alleen Piggen.

Lees verder Petrus Petrus Jan Nauwen (Piggen)

Nederlandse soldaten in Franse dienst

Op 9 juli 1810 lijfde Napoleon Bonaparte per decreet het voormalige Koninkrijk Holland in bij Frankrijk. Zeven weken later, op 30 augustus 1810, arriveerden de eerste Nederlandse grenadiers in Parijs.

Die zomer arriveerde ook de rest van het Nederlandse leger onder Franse vlag. De Nederlanders kregen te maken met de verplichte dienstplicht voor de Fransen: volgens een officiële telling ging het om 854 Nederlandse officieren en 18.738 Nederlandse onderofficieren en militairen.

In een recente publicatie over Nederlanders in het leger van Napoleon komt een paar keer een naamgenoot voor. Wie zijn deze mannen en waar komen ze vandaan? En kwamen ze terug?
Lees verder Nederlandse soldaten in Franse dienst