Johannes Petrus Nouwens

De briljante leerling gaat verder met studeren, eerst in Turnhout, daarna op ’t college te Berne in Heeswijk. In 1893 treedt hij in in de Abdij van Berne van de orde van de Norbertijnen. Zijn kloosternaam is Josephus.

Joseph Nouwens 13
Josephus, vierde van rechts bovenste rij, links van hem Franciscus. (onjuist, dit moet zijn Augustinus Donkers)
Joseph Nouwens 12
Josephus, eerste links tweede rij.

Staande v.l.n.r. Ambrosius Dobbelsteen; Gregorius van Rijbroek; Franciscus Knaapen; Pius van Aken; Bonifatius Marijnen
Middelste rij v.l.n.r. Guido Gloudemans; Stanislaus-Kostka Willems; Eugenius Bolsius; Joseph Nouwens; Hubertus Scheepers; Stephanus Giezen
Zittende Laurentius Hurkmans; Benedictus Schevers; Georgius van Roy; Johannes Crielaars; Leonardus van Helvoirt. 

In 1897 ging hij als eerste abdijlid te Rome studeren. Hier werd hij in 1899 tot priester gewijd. In 1901 promoveerde hij in de theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome.

Na op de opleiding te Heeswijk docent te zijn geweest, startte hij op verzoek van mgr W. van der Ven in het sociale werk als adviseur van de Katholieke Middenstandsvereniging in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. De eerste algemene vergadering van “De Hanze” werd belegd op 25 april 1902. Bij de oprichting van de andere diacesane bonden en plaatselijke afdelingen was hij steeds zeer betrokken. Ook was hij hoofdredacteur van het orgaan “De  Hanzebode”. Uit deze tijd zijn honderden verwijzingen te vinden in krantenarchieven uit het hele land.

Dr. J. Nouwens was medeoprichter van het Institut International pour l’Etude de Problème de Classes Moyennes te Brussel in 1913. In 1904 werd hij lid van de staatscommissie voor den Handelsdrijvenden en Industrieëlen Middenstand en in 1908 lid van de Commissie voor Middenstandsenquête. Deze succes- en roemvolle  periode van middenstandswerk werd beloond met een Koninglijke onderscheiding, ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In de Abdij van Berne staat de buste gemaakt door de beeldhouwer August Falise. Gemaakt ter gelegenheid van Josephus koperen priesterfeest in 1912. In het artikel onderaan schrijft men: “Het getuigd misschien zowel van een zekere bombarie-levensstijl alsook van de commerciële instincten van de middenstanders zelf, dat weldra gipsen reproducties van het overigens voortreffelijke beeld voor luttele guldens verkrijgbaar werden gesteld.”

Joseph Nouwens - buste
Buste van Johan Nouwens door August Falise

In 1910 werd hij Procureur-Generaal van de orde der Norbertijnen en vestigde hij zich te Rome. De nog jeugdige geleerde laat bij zijn vertrek uit Nederland zeer vele vrienden achter.

Johan Nouwens 1910
Prof. Dr. J. Nouwens – geestelijke adviseur der Middenstandsvereniging “De Hanze” 1910

Naast dit krantenbericht is er in de familie ook een foto uit die tijd. Johan links met collega Franciscus (Joannes Mattheus Josephus Knaapen) Br. Augustinus Donkers uit Berne naast hem, samen met zijn twee broers. De man met de snor is Cornelis Johannes, de slager. Lucia Dingena van Doormaal, vrouw van Cornelis Johannes. De schoonzus van Johan dus.

1910
1910: Johan Nouwens, collega Norbertijn Augustinus Donkers, Dingeman Cornelis, Lucia van Doormaal en Cornelis Johannes (zittend)

De bovenstaande foto is genomen in Rome op het adres Via Monte Tarpeo, nummer 54. Dit is het college waar Johan (Josephus) Procurator-Generaal van de Norbertijner-Orde was.

Dit adres is gevonden met de hulp van dr. E. Sengers die momenteel onderzoek doet naar het sociale werk en gedachtegoed van Nouwens en de andere paters van Berne. De onderstaande foto die hij me stuurde is exact hetzelfde terras. Ook kon ik met behulp van de namen naast de foto’s de naam van Augustinus Donkers achterhalen.

Uit het fotoalbum van Joseph Nouwens, met dank aan dr. Sengers.
br. Joseph Nouwens vertrekt uit Heeswijk - circa 1910
br. Joseph Nouwens vertrekt uit Heeswijk – circa 1910

In 1915 maakt Johannes Petrus Nouwens zijn testament op waarbij hij al zijn bezittingen schenkt aan de Abdij.

testament Johannes Petrus Nouwens 1915
testament Johannes Petrus Nouwens 1915

Handtekening Johannes Petrus Nouwens