Johannes Petrus Nouwens

In 1920 nam hij ten gevolge van zijn zwakke gezondheid ontslag en ging wonen in het Italiaanse Merano. Als gevolg van geruchten voelde hij zich in 1923 gedwongen uit te treden.

Joseph Nouwens in Merano
Joseph Nouwens in Merano

Een exacte datum van de bovenstaande foto is niet bekend. De locatie is Merano. Ook de namen van de dames zijn niet bekend.
Een gok: zijn zuster en zijn levenspartner.

Vanaf 1922 woont hij in een villa met de naam Saxifraga.

61527514
Südtirol, Meran: Café Saxifraga am Tappeinerweg Klaus Rommel NOV. 2011

Vandaag de dag is de villa een restaurant met een website.

In Merano maakt hij zich zeer verdienstelijk voor het toerisme van de stad en Zuid-Tirol.

In 1953 schreef men over hem:

De zwierige Nouwens, wie een welsprekendheid eigen was, waaraan hij zich zelf min of meer bedwelmde, bedoelde er de groep van handeldrijvende en nijvere kleine burgers mee, wie hij in 1902 hartstochtelijk toeriep: ‘Kapitalist en proletariër, intellectueel en volksman, vuur en water zullen zich verenigen om u, kleine burger, te smaden. Wees dus alles, maar wees geen kruidenier….’

bron: L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. N.V. Uitgeversmij Pax, Den Haag 1953, p. 477

Op bezoek in Heeswijk maakte men op hoge leeftijd nog een reeks foto’s van hem.

Joseph Nouwens

Joseph Nouwens 11

Joseph Nouwens 14

Dr Joseph Nouwens wordt 93 jaar. Op 20 januari 1968 overlijdt hij te Merano.

Grafsteen (in Merano) met levenspartner Mary Ann van Hoytema

graf Johan Nouwens

graf Johan Nouwens -2

artikel-p1
artikel-p2
artikel-p3
artikel-p4

Een artikel (“Berne” tijdschrift van de Norbertijnen in Nederland, nr. 4 jaargang XXI, augustus 1968, p.76-82) wat men over hem schreef na zijn dood sluit af met:

Johan Nouwens, geboren op een moment, toen de kruitdamp van de zouaven nog maar amper was opgetrokken, heeft zijn leven lang iets gehad van hun vechtlust en verbeten katholieke trouw. Dat weerspiegelde zich heel zijn leven, en het was dezelfde mentaliteit die hij destijds fixeerde in een voor hemzelf gekozen strijdkreet: “Sempre avanti, l’occio al Christo”! te vertalen als “Immer vooruit, met het oog op Christus”!