Koop van twee winkelpanden aan de Bossche markt in 1918.

Via de website van erfgoed ’s Hertogenbosch vond ik ook de koopakte van twee winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen aan de Groote Markt. sectie H, nummer 4978. De verkoper was de (voormalig) slager Gerardus Litjens. Hij kocht het pand in december 1898.

Kosten op 2 september 1918: 35.000 gulden. Vergelijkbaar met ongeveer € 250.000 in 2020.

transport van 2 september 1918 – Sectie H, Nummer 4978 – later Markt 65

Deze transactie was niet de enige, er blijkt een hele reeks te zijn. Een samenvatting:

ToegangsnDatum:InventarisAktenumNotaris:Rechtshandeling:Korte samenvatting:
7231-5-191644365J.H.J. van de Morteltransportdoor Cornelis Johannis Nouwens aan Johannis Petrus Viguurs beiden te ‘s-Hertogenbosch van de percelen onder de gemeente ‘s-Hertogenbosch Sectie H nr 4716 en 4719, te zamen ter grootte van 1.54 Are voor F 4500,-.
007222-4-191703990115M.H.J.W. Eyckenoprichtingder naamlooze vennootschap Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij gevestigd te ‘s-Hertogenbosch door Cornelis Johannes Nouwens en cons. aldaar.
00722-9-191804020296M.H.J.W. EyckenSchuldbekentenis met hypotheekdoor Cornelis Johannes Nouwens te ‘s-Hertogenbosch aan Vrouwe Maria Louisa Elisabeth Charlotte Cunegonda de Ceva weduwe van Gerardus Johannes Henricus Mahie van Boxtel en Liempde te Vught groot F 2500,-.
00724-8-191904460209J.H.J. van de Morteldefinitieve verkoopvan huizen onder ‘s-Hertogenbosch door Cornelis Johannes Nouwens aldaar voor F 11250,- en F 11250,-.
Opmerking: Ik tel 7 huizen, Bij elkaar voor fl. 122.000, en dat in 1919. In 2020 kan je dit bedrag vergelijken met bijna € 900.000. De kosten voor de transactie zijn fl. 589,25
00721-10-191904460281J.H.J. van de Morteltransportdoor Cornelis Johannes Nouwens aan Alexander Tijtgat beiden te ‘s-Hertogenbosch van huis aldaar voor F 16000,-.
00721-10-191904460283J.H.J. van de Mortelhypotheekten behoeve van Cornelis Johannes Nouwens, ten laste van Alexander Tijtgat, beiden te ‘s-Hertogenbosch.
007218-11-191904460329J.H.J. van de Morteltransportdoor de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan Cornelis Johannes Nouwens aldaar.
007216-1-192004050034M.H.J.W. Eyckentransportdoor Cornelis Johannes Nouwens te ‘s-Hertogenbosch aan de Naamlooze Vennootschap ‘s-Hertogenbossche Bouw- en Handels Maatschappij gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, van een perceel bouwterrein aldaar ,voor F 2863,-.
00721-4-192004470074J.H.J. van de Morteltransportdoor Cornelis Johannes Nouwens aan Jacobus van Dun beiden te ‘s-Hertogenbosch van huizen onder ‘s-Hertogenbosch.
00721-4-192004470075J.H.J. van de Morteltransportdoor Cornelis Johannes Nouwens aan de firma Rouppe van de Voort en Zn. te ‘s-Hertogenbosch van huizen aldaar.
00721-6-192004263508H. WorstKoopaktedoor Cornelis Johannes Nouwens te ‘s-Bosch.
Opmerking: Koningsweg 56 en 58
00721-6-192004263509H. Worstschuldbekentenisdoor Cornelis Johannes Nouwens te ‘s-Bosch.
007226-2-192104480043J.H.J. van de Mortelcrediet hypotheekten behoeve van de te ‘s-Hertogenbosch gevestigde Credietvereeniging “de Hanzebank” ten laste van Cornelis Johannes Nouwens aldaar.
Opmerking: een hypotheek van 30.000 gulden genomen op de twee panden aan de Markt. Dit keer bij de Hanzebank. Ongetwijfeld vol vertrouwen, want zijn broer is immers adviseur van die bank.
00724-4-192404510064J.H.J. van de Mortelhypotheekten laste van Cornelis Johannes Nouwens te ‘s-Hertogenbosch ten behoeve van Jasper Johannes van Doormaal te Groningen.