Oprichting Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij

Een nieuwe ontdekking in het archief naar aanleiding van de publicatie van de notariële archiefstukken uit de periode 1916-1925.

Naam archief:Notarieel Archief ‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:0072
Datum:22/4/1917
Inventarisnummer akte:0399
Aktenummer:0115
Notaris:M.H.J.W. Eycken
Rechtshandeling:oprichting
Korte samenvatting:der naamlooze vennootschap Naamlooze Vennootschap Nationale Slachtvee – Verzekeringsmaatschappij gevestigd te ‘s-Hertogenbosch door Cornelis Johannes Nouwens en cons. aldaar.

Oprichters:
1. Cornelis Johannes Nouwens, koopman. (wordt aangewezen als directeur)
2. Meester Judocus Antonius Swane, advocaat v. Procureur
3. Martinus Verberk, directeur ener Bank
4. Cornelis Johannes van der Put, koop,an, allen wonende te ’s Hertogenbosch.

In het Nationaal Archief is de NV ook terug te vinden onder adres https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.09.46/invnr/%40N~19406

Onder dezelfde naam is later, met andere eigenaren, ook een NV te vinden in de KvK stukken: https://proxy.archieven.nl/235/1F4EF11855954813A87AB2E09155E015

176a Kamer van Koophandel in ‘s-Hertogenbosch, Handelsregister

N.V. Nationale Slachtvee Verzekering Maatschappij
verzekering van slachtvee
, Kerkstraat 68, ‘s-Hertogenbosch
Handelsnaam:N.V. Nationale Slachtvee Verzekering Maatschappij
verzekering van slachtvee
Straat:Kerkstraat 68
Plaats:’s-Hertogenbosch
Datum opheffing: 31-1-1923
Opmerking:Vestiging: 1 juni 1920
inschrijving: 14-5-1921
– eigenaren: Jacob Glans; Cornelis Arnoldus Smits; Nathan van Zwanenbergh
– 31 jan 1923 zaak verplaatst naar Hinthamerstraat 159; handelsnaam gewijzigd in “Nationale slachtvee verzekering”, zie dossier 2311
Dossiernummer:156
Vervolgdossier:2311

 2311 Nationale Slachtvee Verzekering
Verzekering van slachtvee’s-Hertogenbosch
Hinthamerstraat 159, ‘s-Hertogenbosch
Handelsnaam:Nationale Slachtvee Verzekering
Straat:Hinthamerstraat 159
Plaats:’s-Hertogenbosch
Datum opheffing:31-7-1925
Opmerking: Vestiging: 1 juni 1920
inschrijving: 31-1-1923
Dossiernummer:2311