Johannes Nouwens in de context van 7 april 1866

Via Delpher kan je zoeken in krantenarchieven van de 17de t/m de 20ste eeuw. In het Weekblad van Tilburg van 7 april 1866 trof ik een J. Nouwens uit waspik aan.

weekblad van Tilburg - kop

Op pagina 4 van weekblad van Tilburg 7 april 1866 het bewuste artikel, wellicht gebruikelijk in die tijd  geplaatst tussen overnames van andere kranten.

Zo wordt melding gemaakt van de terugkeer van een Belgisch korps militairen die “vermoeid van tot aas te dienen voor kanonnen en niets meer, hebben bij Keizer Maximiliaan aangedrongen om naar België terug te keren”.
Hier lees je meer over Keizer Maximiliaan van Mexico.

“In de gister gehouden zitting der Eerste Kamer is besloten, hedig eenige ontwerpen, waaronder dat tot bekrachtiging der overeenkomst met Belgie, in diskussie te brengen”

Zo wordt ook verslag gedaan van de heersende veetyphus. Waarbij per provincie aantallen worden genoemd.

In Oosterhout is recentelijk besloten tot het bouwen eener suikerfabriek, hetwelk niet alleen voor deze, maar ook voor omliggende gemeenten van groot belang is.
De suikerfabriek heeft later een geëlectrificeerd spoorbaantje, een bijzondere innovatieve toepassing voor die tijd.

Groenendijkse Haven - Suikerfabriek Van Campenhout en Compagnie
Groenendijkse Haven – Suikerfabriek Van Campenhout en Compagnie

Naast de aankondiging van een opening van de Noorder-Spoorweg, sectie Leeuwarden-Groningen is er een hilarisch verhaal van uit Normandië.

Onze naamgenoot wordt tussen al dit wereldnieuws genoemd in het volgende:

J.Nouwens uit Waspik

Is de genoemde landbouwer familie? Jazeker!

Joannes Janse Nouwens is 19 jan 1802 geboren in Waspik als zoon van Joannes Adriaen Nouwens en Maria Cornelisse van Dongen. Hij trouwt op 24 april 1837 in Waspik met Johanna Kusters (of Kuijsters), geboren 19 maart 1810 in Cappelle. Beide overlijden (Johannes 1892 en Johanna 1896) in Waspik.
Ze krijgen 13 kinderen waarvan de meeste niet oud worden. Er trouwen er drie. De langstlevende van de kinderen, Peter Nouwens was getrouwd met Adriana van Dongen en overlijdt in 1939.

De gemeenschappelijke voorouder van mij met deze Johannes is Andriaen Jan Nouwens (1672-1748), getrouwt met Maria Janssen Cornelis Spangers (1671-1748).

Ten slotte de gehele pagina

Weekblad van Tilburg 7 april 1866 -p4
Weekblad van Tilburg 7 april 1866 -p4