Tag archieven: Waspik

Pieter Cornelis van Diem en Johanna Kuijten

Zo aan het einde van een lange vakantie een klein raadsel.

In 1871 trouwen in Waspik Pieter Cornelis van Diem en Johanna Kuijten. De oma van Pieter is Maria Catharina Nouts (Nauws), de moeder van Johanna is Elisabeth Nouwens. Zijn ze familie en hebben ze een heel slecht handschrift?  De Nouwens stam uit Nauwen (Udenhout, Oisterwijk, Loon op Zand etc)  waar deze website over gaat komt ook zeer talrijk voor in Waspik, zeker in die tijd.

Maria Nouts is een afstammeling van Joris (Georgius) Nouws. Hij is rond 1725 geboren in Loenhout, in het huidige België. Zijn zoons heten Adrianus en Peter Nauwens, Nauws, Nouts of Nous.  De introductie van een geordende burgerlijke stand in (In België tussen 1796 en 1798) zal meer helderheid brengen in de schrijfwijze van hun namen. De beschikbare archieven in Loenhout gaan terug tot 1802.

Elisabeth Nouwens haar achternaam is al een aantal generaties stabiel. Zij is geboren in  1810 (vlak voor de introductie van de burgerlijke stand in 1811 in Nederland) en trouwt in 1837 met Gerardus Kuijten. Elisabeth haar moeder is ook een Nouwens. Anna Nouwens trouwt in 1795 met Johannes Anthony van der Kaa. Maar hij overlijdt in 1806 in Raamsdonk. Elisabeth haar vader is onbekend. Anna’s overgrootvader is Adriaen Jan Nouwens (1672) en komt als eerste van een reeks uit Waspik.

De Nouts familie is terug te vinden tot circa 1725, de Nauwen familie is terug te vinden tot circa 1470. Ik heb behalve dit toevallige huwelijk geen enkele aanwijzing gevonden voor een relatie van Nouts en Nouwens. Kortom, een leuke puzzel maar geen familieverband.

Adriaen Jan Nouwens

Vandaag 11 september in 1672 is in Loon op Zand gedoopt Adriaen Jan Nouwens. Adriaen is de zoon van Joannes Judocuszn Petrus Nouwens (1637-1698) en Cornelia Cornelius Christianusdr Borsten (1645-?)

Adriaen trouwt in januari/februari 1699 (ondertrouw 17 jan) in Waspik met Maria Jansen Cornelis Sprangers. Maria is gedoopt in Dongen op 25 april 1671 en is de dochter van Jan Cornelis Adriaens Sprangers en Maria Cornelissen Buijs.

ondertrouw Adriaen Jan Nouwens en Maria Sprangers - Waspik 1699
ondertrouw Adriaen Jan Nouwens en Maria Sprangers – Waspik 17 jan 1699

Dit stukje is wel heel lastig te lezen, gelukkig stuurde Reg me een transcriptie:

Op huijden desen 17en Jannewarij 1699
soo is in ondertrouw aengeteckent
adriaen janssen nouwens jonghman ende
marieken janssen sprangers bruijt
wonach(t)ich tot Waspick ende ver
claeren haer selleve aen te geven
benede de klasse van twee
duijsent gul(dens) drie voor de Bruijde
gom en Bruijt ses gul(dens)

Lees verder Adriaen Jan Nouwens

Nederlandse soldaten in Franse dienst

Op 9 juli 1810 lijfde Napoleon Bonaparte per decreet het voormalige Koninkrijk Holland in bij Frankrijk. Zeven weken later, op 30 augustus 1810, arriveerden de eerste Nederlandse grenadiers in Parijs.

Die zomer arriveerde ook de rest van het Nederlandse leger onder Franse vlag. De Nederlanders kregen te maken met de verplichte dienstplicht voor de Fransen: volgens een officiële telling ging het om 854 Nederlandse officieren en 18.738 Nederlandse onderofficieren en militairen.

In een recente publicatie over Nederlanders in het leger van Napoleon komt een paar keer een naamgenoot voor. Wie zijn deze mannen en waar komen ze vandaan? En kwamen ze terug?

 

Lees verder Nederlandse soldaten in Franse dienst