Credietvereeniging “De Hanzebank” te ‘s-Hertogenbosch


Familierelaties

Dr. J Nouwens is bedenker van de bank. Het lijkt er op dat hij bij de bank zelf nooit een formele functie heeft gehad.

Mr. I.A. Swanewas rechtskundig adviseur van de Hanzebank.
De curatoren verweten hem een laakbare en trage afwikkeling van de kredieten. Hijzelf was tot twee dagen vóór de surseance van betaling grootdebiteur van de Hanzebank (f 125.000).
Dezelfde Swane was medeoprichter van de NV Nouwens’ Slagerijen, mei 1927. Dir C. J. Nouwens [broer van Johan]. Comm.: J. A. Cleerdin, J. J. v. Doormaal, Groningen en Mr. I. A. Swane, Vucht.

In de familie gaat nog altijd het verhaal dat opa (Cornelis Johannes) heel veel geld verloren heeft aan zaken en aandelen. Zou hij ook (groot)debiteur zijn geweest van de Hanzebank?